Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Aarp sağlık kalp sigortası ay kişisel, Katılım Emeklilik Faaliyetleri | Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş.

Kanser tazminatına hak kazanabilmeniz için kanser hastalığının teşhisinden sonra 30 gün hayatta kalma şartı aranmaktadır.

analgin hipertansiyon ile sarhoş olabilir

Vefat Teminatı Sigorta süresi içerisinde vefat etmeniz halinde belirlenen tutar,sizin belirleyeceğiniz lehtara ödenir. Lehtar belirlenmemiş ise yasal varisleriniz teminatı almaya hak kazanır.

kurkuminin kalp sağlığına faydaları

Bir kaza, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak daimi maluliyet tazminatı ödenmiş bulunan sigorta ilişkisinin sigortalısı, kazanın oluş tarihinden itibaren bir sene içinde ve bu kaza sebebiyle vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.

Benim Seçimim Hayat Sigortası ile risk faktörleri doğrultusunda dilediğiniz teminat ve teminat tutarlarını seçebilir, size özel bir sigorta poliçesini özgürce aarp sağlık kalp sigortası ay kişisel.

Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir: Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz. İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.

Vefat Teminatı Sigorta süresi içerisinde vefat etmeniz halinde belirlenen tutar sizin belirleyeceğiniz lehtara ödenir. Vefat teminatı bu ürünün ana teminatıdır.

Ana Sayfa » Sigortacılık

Tehlikeli Hastalıklar Teminatı Sigorta süresi içerisinde poliçede belirlenmiş tehlikeli hastalık türlerinden birine yakalanmanız durumunda, poliçede belirtilen tutar tarafınıza ödenir. Kanser, kalp krizi, inme, açık kalp ameliyatı, böbrek yetmezliği, önemli organ nakli, felç, körlük, kalp kapakçığı değişimi, aort hastalıkları sonucu yapılan ameliyat, koma, büyük yanıklar ve multipl skleroz hastalıkları ve ameliyatları Tehlikeli Hastalıklar Teminatı kapsamında değerlendirilir.

Bu teminatın geçerliliği poliçenizin başlangıç tarihinden 90 gün sonra başlamaktadır.

Ana Sayfa » Sigortacılık

Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Tazminat Teminatı Sigorta süresince Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda tanımlanan ve hastanede yatarak tedavi görmenizi gerektiren bir kaza veya hastalık geçirmeniz durumunda, hastanede geçireceğiniz her gün için poliçede belirtilen tutar tarafınıza ödenir. Bu hipertansiyon ile lvp hipertrofisi bir yıl içinde maksimum 90 gün kullanılabilir.

sağlıklı bir yaşamda yüksek tansiyonu tedavi ediyoruz

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı Sigortalının; sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza neticesinde, kaza gününden itibaren bir sene içinde ödenen tedavi masrafları, doktor ücreti, ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masrafları nakil ücretleri hariç sigorta poliçesinde belirtilen teminat tutarına kadar ödenir. Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A. Lehtar belirlenmemiş ise yasal varisleriniz teminatı almaya hak kazanır Toplu Taşıma Araçlarında Kaza Sonucu Vefat Teminatı Toplu taşıma araçlarında ücretli olarak seyahatiniz sırasında yaşanabilecek bir kaza sonucu vefatınız durumunda belirlenen tutar sizin belirleyeceğiniz lehtara ödenir.

ANLAŞMALI KURUMLAR

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız. Sosyal izolasyonun bu salgını yenmek konusunda ne kadar önemli olduğunu biliyor ve zorunlu olmadıkça evlerimizden dışarı çıkmıyoruz.

kalp sağlığı için sızma zeytinyağı

Ürün içeriğindeki vefat teminatı ile Covid — 19 ve bunun gibi salgın hastalıklarda dahil olmak üzere hayatta karşılaşabileceğiniz risklere karşı sevdiklerinizi güvence altına almaktadır. Ürün Hakkında Genel Bilgiler Vefat teminatı ile hayatta karşılaşabileceğiniz risklere karşı sevdiklerinize dahil olacağınız paket kapsamında Poliçe süresince 7 gün 24 saat uzman doktorlarla online olarak her bir randevu 15 dakika olacak şekilde sınırsız sayıda ücretsiz görüşme sunar.

Teminatlar Vefat Teminatı Sigortalının, sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde poliçede belirtilen tutar sizin belirleyeceğiniz lehtara ödenir.

Yeşilçam Kadın Oyuncuları Yaşlandı! Artık Tanınmaz Haldeler