Ä°stanbul Ãœniversitesi

Iu sağlık org kalp taraması, User Top Links

Bu makalenin en son gözden geçirilme tarihi 4 Mart Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 16 Ağustos Kalbiniz gerçekten hasta olduğunuz korkusuyla hızlı hızlı atmaya başlar.

Kalp sağlığınızı korumak için öneriler ve bu konuda yazılar

Kaygılanma nedeni midir? Hastanın sonuçları o teste ilişkin sınır değerlerin dışındaysa sonucun otomatik olarak anormal olduğu anlamı taşımaz. Referans değerler giderek daha fazla kullanılmakta olup sıklıkla referans aralığıyla birbirlerinin yerine geçen terimlerdir. Basit olması açısından bu makalede referans aralığı terimini kullanmaktayız. Tümü tıbbi veriler olan test sonuçları, bileşenlerin hepsi bir araya konduktan sonra anlaşılabilir. En basit tıbbi gösterge olan kalp hızınızı ele alın.

Elinizin parmaklarını nabzınızın üstüne koyup bir dakika sayarak hemen şimdi istirahatteki kalp atım hızınızı anlayabilirsiniz. Zamanla milyonlarca kişinin nabız atım hızını temel alarak bu değeri biliriz.

Düzenli koşuyorsanız veya fizik kondisyonunuz iyiyse nabzınızın hatırı sayılır derecede yavaş attığını belki biliyorsunuzdur. Bir yokuş çıktınız diyelim, kalbiniz artık dakikada kez atmaktadır.

Kalp hızınız, başka bir tıbbi gözlem gibi belli bir bağlamda ele alınmalıdır.

  • Referans Aralıkları ve Ne Anlama Geldikleri | Lab Tests Online-TR
  • Koşucularda Kalp Sağlığı – Merrell Bold Union
  • Doç. Dr. Edip Uğurcan Kürklü - Sağlık Çalışanları Sağlığı

Uygun bir bağlam içinde ele alınmazsa her gözlem veya test sonucu anlam taşımayacaktır. Sizin için neyin normal olduğunu anlamak için doktorunuz sizinle aynı yaştaki kişiler için neyin normal olduğunu ve test veya gözlem yapıldığı sırada veya hemen öncesinde neler yapmakta olduğunuzu bilmesi gerekir. Accordion Title Referans aralığı nedir? Test bir viral enfeksiyon olduğunu gösteren antikorlar saptadı mı? Tipik bir laboratuvar raporu, sonuçlarınızdan sonra referans aralığını da verecektir.

Örneğin tiroid uyarıcı hormon TSH testi sonucu 2. Bu rapor test sonuçlarının referans aralığı içine düştüğünü göstermektedir. Referans aralığı nasıl belirlenmiştir?

  • Sağlık - Kalp Sağlığı - Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük - Sayfa 2
  • Ä°stanbul Ãœniversitesi Ä°stanbul Tıp Fakültesi
  • Göz Seğirmesi Neden Olur? | Anadolu Sağlık Merkezi

Belli bir referans aralığını belirlemede ilk adım referans aralığının uygulanacağı grubu tanımlamaktır. Örneğin, 20 ila 30 yaş arasındaki sağlıklı kadınlar için referans aralığı belirlenir. Bu kategoriye uyan çok sayıda kişi spesifik bir laboratuvar analizi açısından test edilecektir. Sonuçların ortalaması alınacak ortalamanın 2 standart sapma üstü veya altıyla birlikte ve normal değerler aralığı tespit edilecektir.

Örneğin, gebelik, vücut kimyasını birçok iu sağlık org kalp taraması değiştirmekte olduğundan gebe kadınların kendilerine özgü referans değerleri seti vardır.

iu sağlık org kalp taraması yüksek tansiyon ile tansiyon incelmesi

Yaş ve Cinsiyetin Etkileri Uygulanan testler hastanın yaşı, cinsiyeti ve birçok başka faktörden etkilenebildiğinden herkes için geçerli olan tek bir referans aralığı yoktur.

Yaşa bağlı olarak referans aralığında oluşan değişikliklere bazı örnekler: Alkalen fosfataz kemikleri oluşturan hücrelerde bulunan bir enzim olduğundan vücut içindeki konsantrasyonu yeni kemik hücre üretimiyle orantılı olarak artmaktadır. Çocukta veya ergende yüksek bir alkalen fosfataz düzeyi yalnızca normal değil aynı zamanda arzulanan bir durumdur.

Çocukta sağlıklı kemik büyümesi oluşmalıdır. Ancak erişkinde bulunan benzer düzeyler bir kemik erimesi osteoporozmetastatik kemik hastalığı tümörlerle ilişkili fazladan kemik büyümesi veya başka rahatsızlıkların belirtisidir.

İstanbul Tıp Fakültesi

Çok sayıda kişinin test edilmesinden elde edilen deneyimler yaş grubuna göre farklı referans aralıklarının oluşmasına yol açmıştır. Yaşlanma sürecinin bir bölümü olarak hemoglobin ve hematokrit bir RBC-kırmızı kan hücresi ölçümü azalmaktadır.

Fetal Kalp Taraması - Fetal Eko

Cinsiyete göre referans aralıklarında oluşan değişikliklere örnekler: Kreatinin kas aktivitesinin doğal yan ürünü olarak üretilmekte ve böbrekleriniz yoluyla kan dolaşımından atılmaktadır. Kreatinin düzeyleri kişinin kas kitlesi ve böbrek fonksiyonundan etkilenecektir. Sıklıkla böbreklerinizin ne kadar iyi çalıştığının göstergesi olarak ölçülürler. Erkeklerde kas kitlesi kadınlardan daha fazla olduğundan erkekler için referans aralığı kadınlardan daha yüksektir.

O halde yüksek CK-MB düzeyi kalp kasının zedelendiğini gösterdiğinden bu enzim kalp krizi tanısı koymak için kullanılan belirteçlerden biridir.

iu sağlık org kalp taraması yüksek tansiyon tehlikeli bir basınç olarak kabul edilir

Daha büyük kas kitlesine sahip olan erkeklerin CK düzeyleri daha yüksektir ve kalp krizini gösteren CK-MB düzeyleri erkeklerde kadınlara göre daha yüksek olabilir. Bu test ilk kez kullanılmaya başladığında referans aralığı daha yüksek düzeylere göre belirlenmişti.

Kalp krizi açısından test edilen birçok yaşlı kadının daha düşük kas kitlesine sahip olduklarından CK-MB düzeyleri hatırı sayılır derecede düşük olduğu için kalp krizini gösterdiğine inanılan eşik düzeyi aşamamışlar ve kalp krizi tanıları sıklıkla atlanmıştır. Bunlar hem yaşa iu sağlık org kalp taraması de cinsiyete göre düzenlenmiş referans aralıklarını içeren testlere örnektir.

Test Sonuçlarını Etkileyen Diğer Faktörler Laboratuvarlar genellikle test sonuçlarınızı, uygun görüldüğü takdirde, yaş ve cinsiyetinize göre düzenlenmiş referans aralığıyla birlikte rapor edeceklerdir. Daha sonra almakta olabildiğiniz ilaç tedavileri ve bitkisel ilaçları da içeren sağlık durumunuza ilişkin kişisel bilgilerinize dayanarak doktorunuzun, sonuçları yorumlaması gerekecektir.

Çok sayıda ilave faktör test sonuçlarınızı etkileyecektir. Bu faktörler arasında kafein, alkol ve C vitamini alımınız, beslenme durumunuz vejetaryen veya hayvansal ürünlerle beslenmestres veya kaygılar veya gebelik sayılabilir.

Numune alındığında, ağır efor ve duruş şekliniz bile bazı sonuçları etkileyebilir. Örneğin, yatar durumdan dik duruma geçtiğinizde albumin ve kalsiyum düzeyleri yükselebilir. Meslek ve irtifanın yükseklik derecesi gibi faktörlerin de sonuçları etkilediği bilinmektedir.

Göz Seğirmesi Neden Olur?

Düzenli egzersiz de bazı test değerlerini etkileyebilir. İlaveten aylar ve yıllar boyu uzak mesafe koşuları ve halter gibi zorlu egzersizlere katılan kişilerde testosteron, lüteinleştirici hormon LH ve trombosit düzeyleri yükselebilir.

Tüm bu faktörler laboratuvar testlerini ev testleri de dahil uygular ve yorumlarken kan veya idrar numunelerinin standardize edilmiş koşullarda alınmasının önemini vurgulamaktadır.

  1. Kişilik hipertansiyonu
  2. Supraventriküler taşikardi tedavi kılavuzları

Test için hazırlık yaparken doktorunuzun yönlendirmelerine uymanız önemlidir kanınızı aldırmak için sabah ilk olarak ve bir şey yemeden laboratuvara gelmek gibi. Bu, numunenizin referans gruptaki diğer numunelerle mümkün olduğu kadar uyum içinde karşılaştırılmasını sağlar ve sizi referans grubunuzun parametreleri içinde tutar. Bilinci kaybolmuş bir kişinin kanındaki ilaç miktarını ölçen doktor, test sonucunu referans aralığa göre değil, aksine ilacın saptanan düzeydeki olası etkilerine göre yorumlayacaktır.

Ayrıca, referans aralığı içinde olsa bile kişinin test sonuçlarında klinik açıdan önemli dramatik değişiklikler de doktorun dikkatine sunulmalıdır. Test sonucumun referans aralığı dışında olması ne anlam taşır? Bazen test aynı numuneyle tekrarlandığı takdirde sonuç bu kez referans aralığın içinde olacaktır. Biyolojik değişkenlik: Doktor aynı testi farklı zamanlarda birçok kez tekrarladığında sağlıklı olmanıza rağmen sonuçlarınızdan birinin referans aralığının dışında olma ihtimali vardır.

Biyolojik nedenlerden dolayı değerleriniz günden güne değişebilir. İşte bu nedenle doktor testinizi tekrarlamak isteyebilir ve daha önce aynı testle alınan sonuçlara bakabilir. Bireysel değişkenlik: Referans aralıkları genellikle geniş bir toplum kesiminden sonuçları toplayıp verilere göre beklenen ortalama sonuç ve bu ortalamaya göre beklenen farklılıklar standart sapma göz önüne alınarak belirlenir.

Sağlıklı olmalarına rağmen kendileri için normal olan test sonuçlarının her zaman toplum geneline göre beklenen sınırlar içinde olmadığı bireyler vardır. O halde laboratuvarın verdiği belirlenmiş referans aralığı dışındaki bir test sonucu hiç de önemli bir anlam taşımayabilir.

Bu durum genellikle test sonucu referans aralığının ancak biraz üstünde veya altında olduğu olgularda görülür.

iu sağlık org kalp taraması hipertansiyon intikam kitabı oku

Ancak, referans aralığı dışındaki ilaç yüksek tansiyon yorumları sonuç bir soruna işaret edebildiği gibi ileri araştırmalar da gerektirebilir. Doktorunuz, referans aralığı dışındaki bir sonucun sizin için önemli olup olmadığını belirleme amacıyla test sonuçlarınızı tıbbi öykü, fizik muayene ve ilişkili başka faktörler bağlamında değerlendirecektir.

Belki de ölçülmekte olan madde analit daha önce belirtilen nedenlerden birine bağlı olarak o gün yükselmiş olabilir.

Belki de numuneye ilişkin bir şeyler ters gitmiştir kan numunesi soğutucuya konmamış, serum kırmızı kan hücrelerinden ayrıştırılmamış veya ısıya maruz bırakılmış.

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Daha önce aynı testi yaptırmışsanız, doktorunuz normalinizin ne olduğu hakkında daha iyi bir fikir edinmek için en son test sonucunu önceki sonuçlarla karşılaştırabilir. Laboratuvarlar genellikle uygun olduğunda yaş ve cinsiyete göre bulguları rapor edecekler, diyet, aktivite düzeyiniz ve almakta olduğunuz ilaçlar gibi faktörlere dayanarak sonuçların yorumlanmasını doktorunuza bırakacaklardır.

Referans aralığınızın dışında bir sonuç iu sağlık org kalp taraması edilmişse, doktorunuza bunun ne anlama geldiğini ve daha sonra ne gibi önlemlerin alınması gerektiğini sorun. Testinizi etkileyebildiğini bildiğiniz herhangi bir özel koşulu doktorunuza bildirin. Doktorunuzun her olası durumu düşündüğünü varsaymayın. Bu internet sitesine niçin testlerin referans aralıkları dahil edilmemiştir? Referans aralıkları hakkındaki tüm bu konuşulanlara göre bu internet sitesinde testler tanımlanırken referans aralıklarının verilmediğini farkına varabilirsiniz.