Ulusal Kalp Sağlığı Politikası Kalp-Damar Hastalıklarından Korunma Stratejileri

Kadınlar için ulusal kalp sağlığı

İçerik

  kalp hastalığı kemik sağlığı

  Birey yüksek risk stratejisi ile popülasyon stratejisinin birlikte yürütülmesi önerilirken, temelde TEKHARF Çalışması verilerinden hareketle yetişkinlerimizde başlıca risk faktörlerinin popülasyona atfedilebilecek risk tahmini yapılmıştır.

  Hedef kitlelerin belirlenmesinde, 40 yaş üzerindeki erkek ve 45 yaş üzerindeki kadınlara odaklanmak suretiyle hedef daraltılabilir.

  Kalp hastalığına ne sebep olur? Kalp hastalığı, kardiyovasküler sorunlara neden olan bir dizi hastalık ve durumdur. Her bir kalp hastalığı türü, tamamen bu duruma özgü bir şeyden kaynaklanır. Ateroskleroz ve KAH, arterlerdeki plak oluşumundan kaynaklanır.

  Türk erişkinlerinin risk profilinde pratikte önem taşıyan bazı farklılıkların varlığına dayanarak, metabolik sendrom, abdominal obezite ve total kolesterol normlarında uluslararası kılavuzlara ek olarak bazı ayarlamaların ulusal kılavuzlarımıza girmesinde yarar vardır. Devletin kalp-damar sağlığını korumaya önem ve öncelik vermesinin orta vadede çok verimli olacağına ve bunun vazgeçilmez olduğuna cari hükümetlerce inanılmalı; hükumet sağlık harcamaları içinde korumaya yönelik payı artırmalı ve inandırıcı bir politika geliştirmelidir.

  göğüs osteokondrozu hipertansiyon

  Girişimsel ve girişimsel olmayan tedavi usulleri alanında maliyet-etkinlik kriterlerine uyulması zorunluluktur. Türk Kardiyol Dern Arş ;

  sarımsak kalp sağlığı faydaları