Kahve tansiyon yükseltirmi

Kahve düşük tansiyon

Yemek tansiyonu yükseltirmi Düşük tansiyonun hızla yükselmesini sağlayacak bir diğer malzeme ise zeytin.

Genel kanı taşıdığı çok sayıda bileşen içerisinde özellikle kafein ve türevlerinin yüksek tansiyon hastalarında tansiyonu yükselttiği yönündedir. Ancak bu konuda yapılan bilimsel yüksek tansiyon kalp ağrısı ilaçları klinik çalışmalar tam bir çelişki ortaya koyuyor.

kahve düşük tansiyon

Bazı çalışmalarda kan basıncında hafif bir yükselme bildirilirken, bazılarında kahve düşük tansiyon bir değişikliğe yol açmadığı rapor edilmekte.

Hatta bir başka çalışmada sanılanın aksine tansiyonu düşürdüğü gözlenmiş. Bu tartışmalara daha net bir açıklama getirebilmek için çok yeni bir çalışmada dört farklı kahve tipinin etkisi hem deney hayvanlarında ve hem de insanlarda araştırılmış.

kahve düşük tansiyon

İncelenen kahve tipleri Arap kahvesi, Türk kahvesi, Amerikan kahvesi ve Çözünür kahve. Deneye başlanmadan herbirinin kafein miktarı ölçülmüş: en yüksek kafein oranı çözünür kahvede çıkmış yüzde 15 kadardaha sonra Türk usulü kahve yüzde 10,1 geliyor.

Tansiyon nasıl düşürülür?

Amerikan kahvesinde yüzde 6,4 ve en düşük miktar ise Arap kahvesinde bulunmuş yüzde 5,6. Ancak Arap kahvesi koyu hazırlandığından daha yüksek miktarda kahve kullanılıyor. Dolayısıyla da Arap kahvesi içildiğinde diğer kahve çeşitlerine göre vücuda iki misli kafein alınıyor.

kahve düşük tansiyon

Araştırmada deney hayvanları sıçannormal tansiyonlu gönüllüler ve orta derecede yüksek tansiyon hastaları kullanılmış. Çalışmada sigara içmeyen kadın ve erkek gönüllü yer almış ve çalışmadan iki hafta önceden başlayarak çalışma süresine kadar kafeinli başka içecek içilmesine izin verilmemiş. Sıçanlara ağız yoluyla uygulandıktan ve gönüllü insanlara da bir büyük bardak kahve içirildikten sonra 2 saat süresince her yarım saatte bir kan basıncındaki değişim ve kalp hızı izlenmiş.

kahve düşük tansiyon

Sonuç ilginç, kahve verildikten sonra gerek normal tansiyonlu ve gerekse hafif yüksek tansiyonlu gönüllülerde ve deney hayvanlarında bir saat içerisinde kan basıncı ve kalp hızında yüzde 10 ile 15 arası belirgin bir düşme gözlenmiş. Aslında kahvenin bu etkileri orta derecede yüksek tansiyon hastalarında daha da belirgin olarak görülmüş. Araştırıcılar kahvenin kan basıncını düşürücü etkisinin muhtemelen kahve içerisinde bulunan polifenolik yapıdaki flavonoit grubu polifenolik bileşenlere bağlı olabileceğini ileri sürüyorlar.

kahve düşük tansiyon

Bilindiği gibi flavonoitler yapısal özelliklerine bağlı olarak antioksidan etki gösteriyor.