Aerobik ve direnç egzersizleri 'kalbe' iyi geliyor

Kalp sağlığı için aerobik ve anaerobik

Aerobik ve direnç egzersizleri 'kalbe' iyi geliyor

Ancak; düzenli uygulanan aerobik nitelikteki jogging ve temelde anaerobik özellikte olan futbol egzersizinin KKH risk faktörü olarak kabul edilen kan homosistein Hcy düzeyleri üzerindeki etkileri belirsizdir.

Bu çalışmada orta yaş grubundaki erkeklerde uzun süreli jogging ve futbol egzersizlerinin kan Hcy, HDL-kolesterol HDL-K ve alt gruplarına etkileri araştırıldı. Çalışmaya yaş arası toplam 60 sağlıklı erkek katıldı.

yüksek tansiyon kullanımında iyot keten tohumu yağı ve kalp sağlığı

Deneklerin fiziksel ve fizyolojik ölçümleri dinlenik kalp atım hızı, kan basıncı ve endirekt maxVO2 yapıldı. Plazma Hcy düzeyleri için gruplar arasında anlamlı bir fark gözlenmedi. Sağlıklı yaşam amaçlı yapılan düzenli jogging egzersizinin kan Hcy, HDL-K ve alt grupları üzerindeki antiaterojenik etkisinin, futbola göre daha olumlu bulunması, aerobik niteliğinden kaynaklanabilir. Giriş Koroner kalp hastalığı KKH sonucu oluşan miyokard enfarktüsü MI dünyada ve ülkemizde ölüm nedenlerinin başında gelmektedir.

yüksek tansiyon APF nedir yüksek tansiyon nedeniyle kalp nasıl ağrır

Pasif yaşam biçimi, obezite, hipertansiyon, hiperlipidemi, diabetes mellitus, sigara alışkanlığı gibi klasik risk faktörlerinin 13 yanı sıra yeni bir risk faktörü kabul edilen yüksek plazma homosistein Hcy düzeyleri de atheroskleroz sürecindeki öncül endotelyal disfonksiyonla yakından ilişkili olarak açıklanmaktadır Metiyonin metabolizması sırasında meydana gelen Hcy amino asidinin atherosklerozdaki rolünün, oksidasyonu sırasında oluşan oksidan ürünlerin 16 ve reaktif bir metaboliti olan tiolaktonların proteinlerle kolayca reaksiyona girerek hasara uğratması olabileceği öne sürülmektedir 8.

Yüksek Hcy düzeylerinin endotel hücrelerinden salınan ve antiaterojenik, vazodilatör ve antioksidan özelliklere sahip 9 olan nitrik oksidin NO biyoyararlılığını azalttığı iddia edilmektedir 7.

Aerobik egzersizlerin klasik KKH risk faktörleri üzerindeki olumlu etkileri bilinmektedir 18 Ancak sağlıklı yaşam amacıyla yapılan aerobik ve anaerobik egzersizlerin kan homosistein düzeyleri üzerindeki etkileri henüz belirsizdir.

yüksek tansiyon öksürüğe neden olabilir yüksek tansiyon yasakları

Bu nedenle bu çalışmada, sağlıklı yaşam için uzun süredir düzenli olarak jogging veya futbol egzersizleri yapan orta yaşlı, sağlıklı erkeklerde iki farklı egzersizin kan Hcy düzeyleri ve KKH klasik risk faktörleri olarak bilinen kan lipid ve lipoproteinleri üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler Denekler: Çalışmaya, medikal kontrolleri ve sorgulanmaları sonucu sağlıklı olduğu belirlenen yaş arası toplam 60 sağlıklı erkek gönüllü olarak katıldı. Jogging grubu JG her defasında en az 45 dk jogging yapan; futbol grubu FGısınma ve soğuma dahil en az dk futbol oynayan ve bu egzersizleri haftada en az iki gün düzenli olarak yapan kişilerden seçildi. Kontrol grubu, sedanterlerden oluştu. Katılımcılar; homosistein, lipid ve lipoprotein düzeylerini etkilediği bilinen ilaç, antioksidan madde ve vitaminleri 3 düzenli kullanmayan ve KKH, diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi ve anemi gibi bir hastalığı olmayan, sigara ve alkol alışkanlığı bulunmayan, östrojen replasman terapisi almayan 19 nonobez kişilerden şeçildi.

yüksek tansiyon 20-30 hipertansiyon için günlük yatış standartları

Fiziksel ve fizyolojik ölçümler: Tüm ölçümler, testler ve venöz kan alımları 12 saatlik bir açlığı takiben sabah saatleri arasında yapıldı. Deneklere testlerin nasıl yapıldığı ve olası riskleri konusunda bilgi verilerek yazılı onayları alındı.

Hangi spor kalbe faydalı?

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi etik kurulundan izin alındı. Biyokimyasal analizler üç ay içerisinde yapıldı.

J Am Coll Cardiol. Giriş Tarihsel süreçte kalp yetersizliği KY olan hastalarda egzersiz yapma riskli olduğu varsayılmıştır ve genellikle hastalar fiziksel aktiviteye katılmaktan çekinmişlerdir. Bunların aksine yapılan çok sayıda çalışma göstermiştir ki kalp yetersizliğinde uzun süreli yatak istirahati ve immobilizasyonun zararlı etkileri mevcuttur, egzersiz ve fiziksel aktivitenin ise güvenliği ve çok sayıda faydaları olduğu görülmüştür.

Kan total kolesterol TK ve trigliserid TG düzeyleri serum numunelerinde standart enzimatik-kolorimetrik yöntemlerle bir otoanalizörde HitachiJapan yapıldı. LDL-K düzeyleri ise Friedewald formülü aracılığında 6 hesaplandı.

  • Egzersiz Yoğunluğu ve Hedef Kalp Hızı - Doç. Dr. Murat Turfan
  • Çeviklik Egzersizleri Nedir?
  • A Kalp, sportif faaliyetler sırasında en çok değişkenlik gösteren, sportif faaliyetlerden en çok etkilenen ve sportif kapasiteyi en çok etkileyen organlardan bir tanesidir.

İstatistiksel analizler: SPSS Kan homosistein Hcy düzeyleri karşılaştırıldığında kalp sağlığı için aerobik ve anaerobik arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Tartışma Bu çalışmada jogging grubunun kan lipid ve lipoprotein profili hem futbol, hem de kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha antiatherosklerotik özellikte bulundu. Senti ve ark.

Kalp sagligi icin hangi hareketler yapilmali?

Nakamura ve ark. Lehtonen ark. Bu bulgular, serum lipid ve lipoproteinleri üzerindeki etkilerinde, yapılan egzersizin enerji metabolizmasındaki farklılıklarının rolü olabileceğini gösterir. Bu çalışmada, futbol grubunun koşu grubuna göre lipid profili açısından daha aterosklerotik nitelik taşıması, futbolun daha anaerobik doğasından kaynaklanıyor olabilir.

Bu çalışmada Hcy düzeyleri açısından egzersiz ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark saptanmamakla birlikte, futbol grubunun değerleri kontrol ve jogging grubununkilerden daha yüksekti.

Gençlerde aerobik özellikteki akut bisiklet egzersizi 4 ve 70 yaş üstünde 17 hafta süren beceri ağırlıklı fiziksel egzersiz 5 sonucunda plazma Hcy düzeylerinin anlamlı oranda değişmediği bulunmuştur.

Kalp Sağlığı ve Spor

Rinder ve ark 17 orta yaş üstü dayanıklılık antrenmanlı erkek sporcuların, plazma Hcy düzeylerini sedanterlerinkinden anlamlı şekilde yüksek bulmuşlardır. Bir diğer çalışmada 10anaerobik nitelikteki sprint koşularından sonra, antrenman hacminden bağımsız olarak tüm sporcularda Hcy düzeyleri artmıştır p Sonuç olarak, sağlıklı yaşam amacıyla yapılan düzenli jogging egzersizinin kan Hcy, HDL-K ve alt grupları üzerindeki antiaterojenik etkisinin, futbola göre daha olumlu bulunması, bu tür egzersizin aerobik niteliğinden kaynaklanabileceğini kalp sağlığı için aerobik ve anaerobik.

  • Kalp sagligi icin hangi hareketler yapilmali? – astrophytum-leipzig.de
  • Sporun Yararları Nelerdir?
  • Spor yapmaya önce merdivenleri inip çıkmaktan başlayın.

Kaynaklar Ali A, Mehra MR, Lavie CJ, et al: Modulatory impact of cardiac rehabilitation on hyperhomocysteinemia in patients with coronary artery disease and normal lipid levels. Am J Cardiol Free Radicals Biol Med —, Int J Sports Med De Jong N, Chin A Paw MJ, et al: Nutrient-dense foods and exercise in frail elderly: effects on B vitamins, homocysteine, methylmalonic acid, and neuropsychological functioning. Am J Clin Nutr Clin Chem Gilbert R, Upchurch JR, George N, et al: Homocysteine decreases biovailaible nitric oxide by a mechanism involving glutathione peroxidase.

Am Soc Biochem Molec Biol Jakubowski H: Protein homocysteinylation: possible mechanism underlying pathological consequences of elevated homocysteine levels.

Sağlıklı sporun kalp sağlığına gerçek etkileri

Kingwell BA: Nitric oxide-mediated metabolic regulation during exercise: effects of training in health and cardiovascular disease. Ann Nutr Metab 47 : Clin Chim Acta Lehtonen A, Viikari J: Serum lipids in soccer and ice-hockey players.

Tai Chi. Haftada kaç gün ağırlık kaç gün kardiyo? Hedef: Eğer kilo vermek istiyorsanız, haftada yaklaşık gün kardiyo çalışmanız gerekebilir.

Metabolism İstanbul, Merck, Sharp and Dohme, J Sport Cardiol 2: The Hordaland study. JAMA Qujeg D, Omran TS, Hosini L: Correlation between total homocysteine, low-density lipoprotein cholesterol and high-density lipoprotein cholesterol in the serum of patients with myocardial infarction. Clin Biochem J Appl Physiol Circulation Am J Nutr Senti M, Aubo C, Elosue R, et al: Effect of physical activity on lipid levels in a population-based sample of men with and without the Arg variant of the human paraoxonase gene.

Ağrı göğüs ağrısı hangi ağrı kalp ağrısıdır

Genet Epidemiol 3: Yu HH, Joubran R, Asmi M, et al: Agreement among four homocysteine assays and results in patients with coronary atherosclerosis and controls.