Gençlerde Görülen Kalp Krizi Riskleri Nelerdir?

Kalp sağlığı kişisel kontrolleri

Gençlerde Görülen Kalp Krizi Riskleri Nelerdir?

Kalp krizi toplumda genellikle ileri yaş hastalığı olarak bilinir. Oysa ki araştırmalar, kalp krizi vakalarının toplam sayısının yıllar geçtikçe azalmasına rağmen, gençlerde görülme sıklığının arttığına işaret eder. Naser Can gençlerde görülen kalp krizi riskleri hakkında önemli bilgiler verdi. Değişen yaşam tarzları, stres, hareketsizlik, sigara, obezite gibi faktörler de gençler arasında kalp krizi görülme sıklığını artırır. Kalbimiz sürekli olarak dolaşımda olan kanı vücudumuza pompalar.

Vücudumuzdaki hücrelerin besin kalp sağlığı kişisel kontrolleri oksijen ihtiyaçlarının karşılanması, organların ve dokuların görevlerini yerine getirebilmeleri için bu elzemdir.

Kalp sağlığı hakkında 7 soru 7 cevap

Bu nedenle kalp hayati bir organdır. Kalp sağlığı kişisel kontrolleri olan kan, koroner arter adı verilen atardamardan kalbe pompalanır. Kanın kalbe pompalanamaması durumu kalp krizi olarak adlandırılır. Ani gelişen kalp krizine tıpta akut miyokard infarktüs denir. Kalp krizi sonucu, kalp kasları oksijensiz kalır ve kalp dokusu zarar görür.

kalp sağlığı kişisel kontrolleri

Kalp krizi yüksek tansiyon ve görünüm yaşamı tehdit eden ciddi sonuçlar doğabilir. Kalp krizi çeşitli genetik ve çevresel faktörler nedeniyle oluşabilir. En bilinen ve sık rastlanan sebebi, kalbi besleyen atardamarın tıkanmasıdır.

Halk arasında damar sertliği olarak bilinen ateroskleroz; damarlarda yağ, kolesterol gibi maddelerin birikmesiyle oluşur. Bu birikintilere plak denir.

Kalbi besleyen atardamarlarda oluşan ya da vücudun başka yerinde oluşup atardamara ulaşan bu plaklar, atardamarı tıkayarak kalp krizine neden olabilir.

Kalp Sağlığı

Kalp krizi, yalnızca damar sertliğinden ötürü meydana gelmez. Doğuştan kalp, damar veya kalp kapakçıklarında bulunan yapısal bozukluklar ya da ritim bozukluğu gibi durumlar da kalp krizinin oluşma nedenleri arasındadır.

kalp sağlığı kişisel kontrolleri

Uzun yıllar boyu kalp krizinde en önemli risk faktörünün yaş olduğu düşünülürdü diye kaydeden Dr. Gençlerin kalp krizi geçirme olasılığı ise akıllara gelmez. Oysa ki sigara, alkol ve madde kullanımı; genetik yatkınlıklar ve doğuştan gelen anatomik bozukluklar gençlerde kalp krizi risk faktörleri arasındadır.

Şeker Hastalığının Kontrolsüz Olması 1. Sigara ve Tütün Ürünleri Kullanmak Tütünün içindeki kimyasallar kalbe ve kan damarlarına zarar verir. Sigara dumanı kandaki oksijeni azaltır. Vücuda ve beyne yeteri kadar oksijen gönderebilmek için kalp daha fazla çalışır. Bunun sonucu kan basıncında ve kalp hızında artma olur.

Yaşam tarzlarının değişmesiyle birlikte obezite, diyabet, yüksek tansiyon ve yüksek LDL kolesterol düzeylerine sahip genç yetişkinlerin sayısı günden güne artmaktadır. Bu hastalıklara sahip kişilerin kalp krizi geçirme riski, bu durumlara sahip olmayan kişilere göre daha yüksektir.

Ayrıca, ailesinde birinci dereceden yakınında kalp hastalığı ya da kalp krizi hikayesi olan kişilerin de kalp krizi geçirme olasılığı yüksektir. Bir bütün olarak değerlendirildiğinde; düşük hayat kalitesi, sağlıksız beslenme, sigara kullanımı ve doğuştan gelen kalp ve damar yapılarındaki yapısal bozukluklar, gençlerde kalp krizi görülme riskini artıran başlıca nedenlerdendir.

Önerilere Uyun, Kalp Krizinden Korunun

Bu nedenle, ailesinde kalp hastalığı hikayesi olan, sigara kullanan; obezite, diyabet, yüksek kolesterol gibi risk faktörlerine sahip gençlerin mutlaka uzman bir hekim tarafından değerlendirilmeye alınması gerekir. Kalp krizi riski taşıdığı düşünülen gençlerin profesyonel ya da amatör olarak uğraştıkları spor dallarının da mutlaka bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Kalp krizi riski, bu belirtilen risk faktörleri olmaksızın her yaşta meydana gelebilir.

kalp sağlığı kişisel kontrolleri

Bu nedenle herhangi bir rahatsızlığı ya da ailede kalp krizi ya da kalp hastalığı hikayesi olmayan kişilerin de her 4 ila 6 senede bir kalp ve damar sağlığının uzman hekimlerce kontrol edilmesi erken tanıda ve önlem almada önemli yer tutar.