Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Kutsal kalp kadın sağlığı

İçerik

  kutsal kalp kadın sağlığı yüksek tansiyon için çörek otu

  Endojen östrojenler, menopoz öncesi kadınlarda vazodilatasyonu korur, endotel fonksiyonunu iyileştirir ve kan basıncı kontrolüne katkıda bulunur. Menopoz sonrası kadınlar östrojenin kardiyoprotektif etkilerini kaybeder ve HT geliştirme riski yüksektir.

  kutsal kalp kadın sağlığı Afrikada hipertansiyon

  Ayrıca santral obezite, insülin direnci kutsal kalp kadın sağlığı proaterojenik lipid profili gelişmesi nedeniyle geleneksel KV risk faktörlerinin insidansı bu dönemde artmaktadır. Perimenopozda her yıl metabolik sendrom gelişme olasılığı önemli ölçüde artar ve hastaların lipid düzeyleri ve kan basıncı KVH korunma kılavuzlarına göre değerlendirilmelidir.

  Menopoz sonrası HRT üzerine yapılan gözlemsel çalışmalar KV riski düşürmede umut verici sonuçlar gösterse de, daha büyük randomize kontrollü çalışmalar birincil veya ikincil korunmada herhangi bir faydayı doğrulamamıştır 5. En önemlisi, henüz yeterince tanınmayan risk faktörlerinden, kadınların sosyokültürel, sosyoekonomik ve politik bağlamlardan kaynaklanan sağlık eşitsizliklerine maruz kalma olasılıkları erkeklerden daha fazladır.

  kutsal kalp kadın sağlığı kalp gerçekleri sağlık görüntüleri

  Örneğin, cinsiyet ayrımcılığı, sosyoekonomik yük ve fiziksel hareketlilik üzerindeki kısıtlamalar, genellikle kadınların genel olarak optimal sağlık hizmetlerine ve özel olarak KVH bakımına erişimini sınırlandırmaktadır.

  Kadınlara özgü koşulların eklenmesinin risk sınıflandırmasını iyileştirip iyileştirmediğine ilişkin bilgiler veya erken menopozla birlikte artan HT veya DM riskine ilişkin sonuçlara varmak için yeterli veri bulunmamaktadır.

  Burada öz canı ve yaşamı kendi gizemi içinde saklı tutup, kendini kendine belli eder. Bu yaşam gizemin gizemidir. Yaşantı Tek Bir Varlık olarak kutsal değerini ortaya koyar. Bu yaşam da gizemdir. Tek ve Değerli Bir Varlık olan yaşam bu aşamada gök kuşağı gibi farklı görünümlere bürünür.

  Ancak genel popülasyonda sistematik KVH risk değerlendirmesi kadınlarda menopoz yaşı göz önünde bulundurularak erkeklere göre 10 yıl sonra başlamaktadır. Bu nedenle mevcut risk değerlendirme sistemleri sıklıkla 45 yaşın altındaki sağlıklı kadınlarda KVH riskini doğru değerlendirmemektedir.

  kutsal kalp kadın sağlığı yüksek tansiyon karabuğday tedavisi

  İyileştirmeler yapılmış olsa da, mevcut kanıtlar, kadınların kılavuzlar tarafından önerilen KV tedavileri alma olasılığının hâlâ erkeklerden daha düşük olduğunu ve en büyük eksikliklerin genç kadınlarda meydana geldiğini göstermektedir 6. Klinik sunum ve komorbiditelerdeki cinsiyete bağlı farklılıklar bu duruma katkıda bulunabileceğinden kadınlara en uygun bakımı sağlamak için bu faktörlerin dikkate alınmasına ve acilen cinsiyete özgü stratejilerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

  kutsal kalp kadın sağlığı yüksek tansiyonun tansiyon göstergeleri

  Özetle, kadınlarda KVH, dünya çapında yeterince incelenmemekte, yeterince tanınmamakta, yetersiz teşhis edilmekte ve yetersiz tedavi edilmektedir. Eur Heart J ;42 34 Estimates of global and regional premature cardiovascular mortality in Circulation ; — Eur Heart J ;39 34 e Cardiovascular health after menopause transition, pregnancy disorders, and other gynaecologic conditions: a consensus document from European cardiologists, gynaecologists, and endocrinologists.

  Eur Heart J ; The Yüksek tansiyon sağlık sitesi women and cardiovascular disease Commission: reducing the global burden by Lancet ; — © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.