Sağlık Bakanlığı 'Çocuk Kalp Hastalıkları Merkezleri Hizmetleri' konulu genelge yayımladı

Çocuk kalp sağlığı

Hastalık tüm yaş gruplarında hiç belirti vermeyen klinik durumdan hayati risk oluşturan ve hastanın kaybedilmesine neden olan ağır klinik duruma kadar ilerleyen geniş bir yelpazede ortaya çıkabilmektedir.

 • Doğumsal kalp hastalığı tanısı konulmasından ve kalp ameliyatından sonra günler, haftalar, aylarla ifade edilen kontrol randevuları verilmekte, sonra verilen bu randevuların sıklığı giderek azalmaktadır.
 • Çocuk Kalp Sağlığı Check Up Programı - Acibadem Mobil
 • Çocuklarda sık görülen kalp hastalıkları - Acıbadem Hayat
 • Göğüs ağrısı Gelişim bozuklukları Bunlar çocukların kalp sağlığıyla ilgili bir problem olduğunu gösteren belirtilerdir.
 • Sağlık Sağlık Bakanlığı 'Çocuk Kalp Hastalıkları Merkezleri Hizmetleri' konulu genelge yayımladı Genelgeyle, mevcut ve yeni açılması planlanan çocuk kalp hastalıkları merkezlerine hizmet tanımı yapılarak, bulundurması gereken tıbbi hizmet birimleri, personel, denetim ve nöbet kriterleri belirlendi.
 • Türk Kalp Vakfı

İleri yaştaki bireylerle kıyaslandığında çocuk ve genç erişkinlerde hastalığın daha az şiddetli formları da tanımlanmıştır.

Çocukluk çağında değişik yaş gruplarında dikkat çeken en önemli farklılık ise aktif veya yakın zamanda geçirilen Covid hastalığının tüm vücudu etkileyen ciddi inflamatuar sendrom adı verilen hayat risk oluşturan bir tabloya neden olmasıdır.

Çocuklarda hastalığın seyrini değiştiren ve kalp hastalığı gelişiminde potansiyel risk faktörleri tanımlanmıştır; bağışıklık sisteminin bozukluğu, obezite, çocuğun 1 yaşından küçük olması, daha önce tıbbi tedavi gerektiren kronik hastalığı olması, genetik hastalıkların varlığı, gelişim geriliği olan çocuklar yüksek risk taşımakta olup bu risk faktörlerini taşıyanlar kalp hastalığı gelişimi açısından daha yakından izlenmelidir.

kalp sağlığı puanı

Çocuklarda Covid hastalığı özellikle kalbi ve damarları etkileyebilmektedir; kalbin etkilenmesi durumunda; kalp kası iltihabı, kalp yetersizliği, kalbin besleyici damarları olan koroner arterlerin iltihabi en korkulan komplikasyonlardır. Ayrıca çocuk yaş gruplarında Covid ile ilişkili çok sayıda organ tutulumunun eşlik ettiği çok ağır bir klinik tablo da tanımlanmış olup bu klinik tablo da şok ve hastanın kaybedilmesi söz konusu olabilmektedir.

Çocuk Kalp Hastalıkları ve Tedavisi

Bu tablonun erken evrelerinde bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal sıklıkla tespit edilebilir. Bu tablo esnasında kalp başta olmak üzere nörolojik sistem, böbrekler ve vücut kan hücrelerinin dahil olduğu birçok organ hastalığa dahil olmaktadır. Bu nedenle bu belirtiler görüldüğünde kalp hastalığı varlığı açısından mutlaka değerlendirilmelidir.

Yüksek tansiyon risk faktörlerine neden olur

Çocuk yaş grubunda Covid hastalığının kalbi etkilemesi durumunda ilk belirtileri, göğüs ağrısı, çarpıntı, kalp hızının yüksek olması, solunum sayısının yüksek olması olabilmektedir. Bu bulgular gözlendiğinde EKG, EKO gibi testlerin yanı sıra bazı kan testlerinin alındığı laboratuvar incelemelerinin yapılması gerekmektedir.

Çocuklarda Kalp Sağlığı

Hastalığın tipik seyri esnasında beklenen öksürük, 38 C derece üzerinde ateş yüksekliği, kas ağrıları, burun tıkanıklığı, nefes alıp vermede güçlük, bulantı, kusma, ishal, yorgunlukbaş ağrıları yakınmaları olmakla birlikte hastalığın kalbi etkileyen ağır formlara ilerlemesini beklemeden aynı zamanda bu belirtilerin birden fazlası olması durumunda kalp ile ilgili tetkiklerin yapılması çocuk kalp sağlığı. Özellikle ateş yüksekliğinin 3 günden çocuk kalp sağlığı devam etmesi durumunda kalp damarlarının da hastalığa katılması ile hastalığın seyri daha ağır olabilmektedir.

Bu durumda ateş yüksekliğinin sebat etmesi ve başka sebep olmadığında Covid ile ilişkili kalp hastalığı açısından tetkik edilmesi gereklidir.

 • Üroloji 14 Çocuklarda görülen kalp hastalıklarının doğru tanısı ve zamanında tedavisi çok önemli ve hayat kurtarıcıdır.
 • Çocuklarda Görülen Kalp Hastalıkları
 • COVID ve Çocuk Kalp Sağlığı Rehberi
 • Üyelerimiz birincil sorumlusu olmasa da bu hastaların takip ve tedavisinde konsultan olarak rol almaktadırlar, ayrıca hem hastalarımız hem kendimizin sağlığı ile hem de pandemi mücadelesinin sağlıklı yürütülebilmesi için sadece sosyal hayatımız değil aynı zamanda rutin tıbbi pratiklerimizde de değişiklikler yapmak zorundayız.
 • Çocuklarda Bayılma Doğuştan kalp hastalıkları Doğuştan kalp hastalıkları, hamileliğin erken dönemlerinde ortaya çıkan, bebek doğduğu andan itibaren kalbinde bulunan yapısal hastalıklardır.
 • Sağlık Bakanlığı 'Çocuk Kalp Hastalıkları Merkezleri Hizmetleri' konulu genelge yayımladı

Hastalığın seyri esnasında kalp ve damar hastalığı açısından klinik takip gereklidir. Covid hastalığının çocuklarda seyri esnasında sıklıkla tespit edilen kalp kası iltihabi, kalp kapakçıklarının iltihabi, kalp zarının iltihabı, kalp pompa fonksiyonunun bozulması, ritim bozukluklarının gelişmesi ve ani olarak genel durumun bozulması kardiyolojik açıdan tetkiklerin yapılmasının yanı sıra hastalığın seyri esnasında kalp ve damar hastalığı açısından yakın takibin devamı gerekmektedir.

Çocukların Kalp Sağlığını Korumak İçin Neler Yapmalı, Aileler Nelere Dikkat Etmeli?

Hastalığın kalp ve damarları etkilemesi durumunda bir hastane ortamında yatırılarak damar yolu ile uygun ilaçların başlanması ve bu sırada kalp fonksiyonlarını bozulmasını engelleyen tedavi tedbirlerinin de alınması gereklidir. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

kalp sağlığı için çikolata