Sağlık eşitliği

Ohio Aile Sağlığı Merkezlerinin Kalbi, Whitehall

Sağlıkta eşitliksağlığın sosyal belirleyicilerine erişimdenözellikle de zenginlik, güç ve prestijden kaynaklanır. Sağlıkta eşitlik sağlamak için, kaynakların bireysel bir ihtiyaç temelli ilkeye göre tahsis edilmesi gerekir.

yüksek tansiyon için ginkgo

Bu nedenle sağlık, diğer tüm temel insan haklarıyla birlikte tartışılmalıdır. İnsan etkisinin ötesinde bazı sağlık faktörleri olduğu için sağlıkta tam eşitlik için çalışmak mümkün değildir.

People also downloaded these free PDFs

Öte yandan, ilaçlara erişim eksikliği nedeniyle bir nüfusun yaşam beklentisi daha düşüksedurum sağlık eşitsizliği olarak sınıflandırılır. Zayıf sosyoekonomik statü derinden sınırlamak için kapasitesine sahiptir yetenekleri hem de eksiklikleri yoluyla tezahür ederek bir birey ya da nüfusun mali ve sosyal sermayenin. Birleşik Krallık'ta, 'li yılların başlarında NHS reformlarının uygulanmasından önce, gelirin sağlık kaynaklarına erişimin önemli bir belirleyicisi olduğu gösterilmiştir.

Bu sorun, Çin nüfusunda artan gelir eşitsizliği ile daha da sürdürüldü. Yoksul Çinliler genellikle gerekli hastaneye kaldırılamadılar ve tedavi rejimlerini tamamlayamadılar, bu da daha kötü sağlık sonuçlarına neden oldu.

Aslında, sosyal sermayebireylerin ve topluluklarının sağlığında önemli bir rol oynar. Çevresindeki bireyler ve topluluklar tarafından sağlanan kaynaklara daha iyi bağlananların daha fazla sosyal sermayeye sahip olanların daha uzun yaşam sürdükleri gösterilmiştir.

yüksek tansiyon belirtileri forumu

Araştırmalar, sağlık hizmetinin kalitesinin gerçekten de farklı sosyoekonomik gruplar arasında farklılık gösterdiğini göstermiştir. Eşitlik, Sosyal Belirleyiciler ve Halk Sağlığı ProgramlarıBlas ve Sivasankara tarafından düzenlenen ve çocuklar arasında sağlık eşitliklerini tartışan bir bölüm içeren bir kitaptır.

Ayrıca, bu çocukların ölüm oranları, yetersiz beslenme nedeniyle daha zengin ailelere göre daha yüksektir. Düşük sosyoekonomik statüleri nedeniyle, sağlık hizmeti almak zor olabilir.

Sağlıkta mekansal eşitsizlikler

Yoksul ailelerde çocukların genel olarak sağlık hizmeti alma olasılığı daha düşüktür ve bakıma erişimleri varsa, bu bakımın kalitesi büyük olasılıkla yeterli değildir.

Bir kişi, bunu yapmamasının hastalıklarını veya uygun tedavinin değerini bilmiyorsa, bir tıp uzmanına gitmeyebilir veya sağlık hizmeti alamaz. Eğitimin ayrıca doğum öncesi ve anne sağlığı hizmetlerinin kalitesi üzerinde önemli bir etkisi vardır.

Daha düşük eğitim düzeyine sahip bireylerin madde bağımlılığı, obezite ve hem kasıtlı hem de kasıtsız yaralanmalar gibi daha büyük sağlık risklerine maruz kalma olasılığı daha yüksektir. Kötü beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, fiziksel ve duygusal istismar ve genç hamilelik gibi faktörlerin tümü öğrencilerin akademik performansı üzerinde önemli etkilere sahiptir ve bu faktörler, düşük gelirli bireylerde kendilerini daha sık gösterme eğilimindedir.

Örneğin, bir birey sağlık hizmetlerine ulaşmak için gereken mesafeleri fiziksel olarak katedemeyebilir veya uzun mesafeler, potansiyel faydalarına rağmen düzenli bakım aramayı cazip hale getirebilir.

Upper Arlington, Ohio

Kırsal topluluklar daha düşük yaşam süreleri ve artan diyabet, ani yüksek tansiyon atakları nedir hastalık ve obezite oranlarıyla karşı karşıya. Sağlık reformu programlarının çalışmaları sonucunda ülkenin bazı bölgelerinde eşitsizlik azaldı, ancak programların hizmet etmediği bölgelerde eşitsizlikte hafif bir artış yaşandı.

CMS, kırsal bölgelere sağlık hizmetlerinin sunulması için bir altyapı ve ayrıca toplumsal katkılara ve devlet sübvansiyonlarına dayalı finansman sağlamak için bir çerçeve sağlamıştır. Jane Falkingham tarafından yapılan bir araştırma, sağlık Whitehall fiziksel erişimin anne sağlığı hizmetinin kalitesini etkileyen birincil faktörlerden biri olduğunu belirtti. Dahası, ülkenin kırsal bölgelerindeki pek çok kadının sağlık hizmeti kaynaklarına yeterli erişimi yoktu, bu da yetersiz anne ve yenidoğan bakımına neden oldu.

Örneğin, kırsal kesimdeki bu kadınların tıbbi gözetim olmaksızın evlerinde doğum yapma olasılıkları çok daha yüksekti.

  1. Ortalama hane büyüklüğü 2.
  2. Birleşik Devletler Oteller - Birleşik Devletler daki otel rezervasyonları
  3. Sık idrara çıkma yüksek tansiyon durumunda ne olur
  4. Возможно, ее мотивы были не столь эгоистичны, и в их основе лежало скорее материнское, чем любовное чувство.

Amerika Birleşik Devletleri geçmişte sağlıkta ve ırklar arasında yeterli sağlık hizmetlerine erişimde büyük eşitsizlikler yaşadı ve mevcut kanıtlar, bu ırk merkezli eşitsizliklerin var olmaya devam ettiği ve önemli bir sosyal sağlık sorunu olduğu fikrini desteklemektedir.

Journal of the American Medical Association'da yılında yapılan bir araştırma, ırkın bakım kalitesi düzeyinde önemli bir belirleyici olduğunu ve siyahların beyaz meslektaşlarından daha düşük kalitede bakım aldığını tespit ediyor. Örneğin, Hispanik Amerikalılar beyaz Amerikalılara göre daha az sigorta kapsamına sahip olma eğilimindedir ve sonuç olarak daha az düzenli tıbbi bakım alırlar.

İçindekiler

Sigorta kapsamının seviyesi, önleyici ve ayakta tedavi dahil olmak üzere sağlık hizmetlerine erişimle doğrudan ilişkilidir. Whitehall bu faktörleri düzelttiklerinde bile, eşitsizlikler devam ediyor. Çalışma, 5 yaşından küçük çocukların yanı sıra eğitim ve aşı kullanımında çocuk ölüm oranlarında önemli etnik paritelerin Ohio Aile Sağlığı Merkezlerinin Kalbi tanımladı.

Örneğin Kongo Pygmys, devlet sağlık programlarından dışlanıyor, halk sağlığı kampanyaları sırasında ayrımcılığa uğruyor ve genel olarak daha kötü sağlık hizmeti alıyor. Aborijin popülasyonları, yaş aralığında 10 kat daha fazla ölüm yaşadı; 2,5 kat daha fazla bebek ölüm oranı ve 3 kat daha fazla yaşa göre standartlaştırılmış ölüm oranı.

İshalli hastalıklar ve tüberküloz oranları da bu popülasyonda önemli ölçüde daha yüksektir sırasıyla 16 ve 15 kat daha fazlabu da bu etnik grubun yetersiz sağlık bakımının bir göstergesidir. Zamanın bu noktasında, ABD, Kanada ve Yeni Zelanda ile karşılaştırıldığında, yerli ve yerli olmayan halklar arasındaki doğumda beklenen yaşam süresindeki pariteler Avustralya'da en yüksek seviyedeydi.

Homoseksüelbiseksüeltransseksüel ve cinsiyet varyant dünya deneyimi etrafında nüfusları onların bağlı sağlık sorunlarının bir dizi cinsellik ve cinsiyet kimliği[61] [62] [63] [64] düşük kalp hızı güçlü kalp atışı araştırma daha da karmaşık olan bazı.

basit kalp sağlığı testleri

Son gelişmelere rağmen, Çin, Hindistan ve Şili'deki LGBT nüfusu, bakımın önünde önemli ayrımcılık ve engellerle karşılaşmaya devam kalp sağlığı günü. Ayrıca ölüm belgelerinde cinsel yönelim belirtilmemesi uygulaması nedeniyle LGBT popülasyonları üzerinde geriye dönük epidemiyolojik çalışmalar yapmak zordur.

LGBT sağlık eşitsizliklerinin birçok yönü şimdiye kadar araştırılmamış olsa da, bu aşamada LGBT bireylerin karşılaştığı sağlık ayrımcılığının ana biçimlerinden birinin sağlık çalışanları veya kurumların kendilerinden ayrımcılık olduğu bilinmektedir.

Birçok ülkecinsiyet değiştirmiş veya ikili olmayan cinsiyetteki bireylerin yasal olarak tanınmasına hâlâ sahip değildir ve bucinsiyetleri yanlış olan hastane koğuşlarına yerleştirilmeye ve tıbbi ayrımcılığa yol açar. Örneğin, LGBT hastaları ile ilgili tıbbi literatürün gözden geçirilmesi, lezbiyen ve biseksüel bireylerde rahim ağzı kanserine ilişkin tıbbi anlayışta önemli boşluklar Ohio Aile Sağlığı Merkezlerinin Kalbi ortaya koymuştur [67]bu toplumdaki yaygınlığının olasılığın bir sonucu mu yoksa önlenebilir başka bir şey mi olduğu belirsizdir.

Örneğin, LGBT kişiler daha kötü kanser bakımı deneyimlerini bildiriyor. İncelemeye göre sağlık eşitsizliklerinin nedenleri, "i heteroseksüelliği tercih eden ve önceliklendiren kültürel ve sosyal normlar; ii cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet özellikleriyle ilişkili azınlık stresi; iii mağduriyet; iv ayrımcılık bireysel ve kurumsal ve; v stigma.

ritz kraker kalp sağlığı

Cinsiyetgen ifadesi, hormonal konsantrasyon ve anatomik özellikler açısından kadın ve erkek biyolojik farklılıkları ile karakterizedir.

Hem cinsiyet hem de cinsiyet birbirini bilgilendirir ve iki cinsiyet arasındaki farklılıkların hastalığın tezahürünü ve ilişkili sağlık bakımı yaklaşımlarını etkilediğini belirtmek önemlidir.

İnsan Toplum Ve Bilinç dışı Zihin - astrophytum-leipzig.de

Bu etkileşim, iç içe geçmiş doğaları göz önüne alındığında cinsiyet ve cinsiyeti ayırt etmenin zorluğu nedeniyle karmaşıktır; cinsiyet, cinsiyeti değiştirir ve cinsiyet, cinsiyeti değiştirerek sağlığı etkileyebilir. Erkek nüfustaki sağlık eşitsizliğinin her ikisi de cinsiyet ve cinsiyettir. Batı dışı bölgelerde, cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle erkekler kadınlara göre sağlık avantajına sahip olma eğilimindedir; bu, çocuk öldürme, erken evlilik ve kadınlar için aile içi istismar ile kanıtlanmıştır.

Bazı ülkelerde, erkekler de davranış ve daha fazla şiddet eğilimi nedeniyle yüksek ölüm riski ile karşı karşıyadır. En yüksek doğum sırasında ölme riski Afganistan ve Sierra Leone'de 6'da 1 iken, İsveç'te yaklaşık Avrupa'da, yoksulluk içinde büyüyen kadınların, yaşlılıkta daha düşük kas gücüne ve daha yüksek özürlülüğe sahip olma olasılığı daha yüksektir.

Bu eğilim, Amerika Birleşik Devletleri'nin genel nüfusunun temsilcisidir. Bu, kadınlar arasında onay sonrası olumsuz olaylara yol açarakbirçok ilacın piyasadan çekilmesine neden oldu. Bununla birlikte, klinik araştırma endüstrisi sorunun farkındadır ve düzeltmede ilerleme kaydetmiştir. Örneğin, Çin'de sağlık eşitsizlikleri, erkek çocuklar için kültürel tercih olgusu nedeniyle erkekler ve kadınlar için tıbbi tedaviyi ayırt etti.

Aile Sağlık Merkezlerinin kiralarına yüzde 46 zam yapıldı

Erkek çocuklarının genellikle eve ekmek getiren kişiler olarak görüldüğü göz önüne alındığında, çoğu aile, gelecekteki üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için erkekler için daha iyi beslenme sağlar. Bu eşitsizliklerin boyutu, belirli bir nüfustaki yoksulluğun şiddeti ile artar. Bu besleyici gıda eksikliği, hanehalkının ötesine, çeşitli satış makinelerine sahip olan ve işlenmiş gıdalar üzerinden dağıtan okullara kadar uzanıyor.

Daha fazla sayıda azınlığın toksik kimyasal, toz ve dumana maruz kalma oranlarının daha yüksek olduğu işlerde çalıştığı bildirilmiştir. Tüm azınlık gruplarında konut ayrımı görülse de, Latinler ve Asyalılar ile karşılaştırıldığında siyahlar gelir düzeyinden bağımsız olarak Ohio Aile Sağlığı Merkezlerinin Kalbi tutulma eğilimindedir.

Ayrımcılık olduğunu bildiren bireylerin diğer fizyolojik stresle ilişkili etkilere ek olarak hipertansiyon riskinde artış olduğu gösterilmiştir. ABD nüfusunun yüzde 20'si kırsal alanlarda yaşasa da, hekimlerin yalnızca yüzde 9'u kırsal ortamlarda çalışmaktadır. Kırsal alanlardaki bireyler tipik olarak bakım Ohio Aile Sağlığı Merkezlerinin Kalbi daha uzun mesafeler kat etmek zorundadır, kliniklerde uzun bekleme süreleri yaşamak zorundadır veya ihtiyaç duydukları gerekli sağlık hizmetini zamanında alamazlar.

Büyük ölçüde İspanyol nüfusu ile karakterize edilen kırsal bölgeler, kırsal alanlarda Sağlık sigortasının olmaması da dahil olmak üzere erişimin önündeki mali engeller de kent yoksulları arasında yaygındır. Sağlık sigortası valocordin ve yüksek tansiyon, hastaların tıbbi bakımı erteleme, tıbbi bakıma ihtiyaç duymadan gitme, reçeteli ilaçlar olmadan gitme ve bakıma erişimlerinin engellenmesi daha olasıdır.

Düzenli bir bakım kaynağının olmaması. Düzenli bir bakım kaynağına erişimleri olmayan hastalar, sağlık hizmeti almakta daha fazla güçlük çekerler, daha az doktor ziyareti yapar ve reçeteli ilaçları temin etmekte daha fazla zorluk çekerler. Beyazlara kıyasla, Birleşik Devletler'deki azınlık gruplarının düzenli olarak gittikleri bir doktora sahip olma olasılıkları daha düşük ve düzenli bakım kaynakları olarak acil servis ve klinikleri kullanma olasılıkları daha yüksek.

Mali kaynakların eksikliği birçok Amerikalı için sağlık hizmetlerine erişimin önünde bir engel oluştursa da, erişim üzerindeki etkisi azınlık nüfusu için daha büyük görünmektedir. Düşük gelirli göçmen azınlıkların tıbbi bakıma erişimi, kamu sigorta programlarının önündeki yasal engeller nedeniyle engellenebilir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri federal yasaları, eyaletlerin ülkede beş yıldan daha az süredir bulunan göçmenlere Medicaid kapsamı sağlamasını yasaklıyor.

Bu çoğunlukla İngilizce bilmeyen Hispanik insanlarda görülür. Yapısal engeller. Bu engeller arasında yetersiz ulaşım, randevuları hızlıca Ohio Aile Sağlığı Merkezlerinin Kalbi uygun saatlerde planlayamama ve bekleme odasında geçirilen aşırı süre, kişinin ihtiyaç duyduğu bakımı alma yeteneğini ve isteğini etkiler.

Irksal ve etnik azınlıkların, kapsanan hizmetlere sınırlar koyan ve sınırlı sayıda sağlık hizmeti sağlayıcısı sunan sağlık sigortası planlarına kaydolma olasılığı daha yüksektir.

İç şehirlerde, kırsal alanlarda ve azınlık nüfusunun yüksek yoğunlukta olduğu topluluklarda, birinci basamak pratisyenleri, uzmanları ve tanı tesislerinin azlığı nedeniyle tıbbi bakıma erişim sınırlanabilir. Dil engelleri. Dil farklılıkları, Amerika Birleşik Devletleri'nde İngilizce yeterliliği olmayan azınlıkların tıbbi bakıma erişimini kısıtlamaktadır. Hastaların temel sağlık bilgilerini edinme, işleme ve anlamada sorun yaşadığı yer burasıdır.

Örneğin, sağlığı iyi anlayan hastalar, belirli semptomlar için ne zaman bakım aramanın gerekli olduğunu bilemeyebilir. Sağlık okuryazarlığı ile ilgili sorunlar azınlık gruplarla sınırlı olmamakla birlikte, sosyoekonomik ve eğitimsel faktörler nedeniyle sorun bu gruplarda beyazlara göre daha belirgin olabilir.

Hastalar daha fazla eğitime sahip olduklarından, daha az anne eğitimi geçmişine sahip olanlara göre anne sağlığı hizmetlerini daha fazla kullanma eğilimindedirler.

Sağlık eşitliği

Bakıma erişimdeki eşitsizliklerin ana nedeni, ağırlıklı olarak beyaz sağlık hizmeti sunucuları ile azınlıktaki hastalar arasındaki kültürel farklılıklardır. Yaş, çeşitli nedenlerle sağlık eşitsizliklerinde bir faktör olabilir. Pek çok yaşlı Amerikalı sabit gelirle çalıştığı için sağlık bakım masraflarının ödenmesini zorlaştırabilir. Ek olarak, sağlık Ohio Aile Sağlığı Merkezlerinin Kalbi erişmeyi fiziksel olarak zorlaştıran, hareketlilik bozukluğu veya ulaşım eksikliği gibi başka engellerle de karşılaşabilirler.

Öte yandan, ABD'deki 65 veya üzeri yaşlı bireylere Medicare aracılığıyla tıbbi bakım sağlanmaktadır.

yüksek tansiyon ve kalp hızı

Kriminalize ve araştırma eksikliği geleneksel tıp[] ve ruh sağlığı tedavileri. Psychedelic destekli terapiye erişim ve Psilosibinin ve diğer enteojenlerin suç olmaktan çıkarılması sağlık adaletinin sorunlarıdır. Batı ülkelerinde, diş sağlığı hizmetleri sağlayıcıları mevcuttur ve özel veya kamu sağlık hizmetleri genellikle erişimi kolaylaştırır. Ancak, evsizler, ırksal azınlıklar ve eve bağlı veya engelli olanlar gibi marjinalleştirilmiş gruplar için erişim sınırlı kalmaktadır.

Orta ve Doğu Avrupa'da, diş sağlığı hizmetlerinin özelleştirilmesi, düşük gelirli insanlar için uygun fiyatlı seçenekler eksikliğine neden oldu. Doğu Avrupa'da, okul çağındaki çocuklar daha önce okul programları aracılığıyla erişime sahipti, ancak bunlar kaldırıldı.

Bu yüksek tansiyonda kalp, birçok çocuğun artık bakıma erişimi yoktur. Gelişmekte Whitehall bölgelerde hizmetlere erişim ve sunulan hizmetlerin genişliği büyük ölçüde azalmıştır. Bu tür hizmetler, önleyici veya onarıcı hizmetleri ihmal ederek acil bakım ve ağrı kesici ile sınırlı olabilir.

Afrika, Asya ve Latin Amerika gibi bölgeler, halkın ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli diş sağlığı uzmanına sahip değildir. Örneğin Afrika'da her Hasta sağlayıcı ilişkisi, her iki bireyin de etkili Whitehall şekilde iletişim kurma becerisine bağlıdır.

Dil ve kültür, tıbbi bir ziyaret sırasında iletişimde önemli bir rol oynar.

Sosyo-ekonomik durum

Hasta nüfusu arasında, azınlıklar doktorlarıyla iletişimde daha büyük zorluklarla karşılaşmaktadır. Dil, iletişimde çok önemli bir rol oynar ve hasta ile sağlayıcı arasında mükemmel bir iletişim sağlamak için çaba harcanması gerekir. Arasında sınırlı İngilizce yetkin ABD'de hastalar, dilsel bariyer daha da büyüktür.

Klinik ziyaretleri sırasında tercümana ihtiyaç duyduklarını söyleyen İngilizce konuşmayanların yarısından azı bir tercümana sahip olduğunu bildirmiştir. Bir klinik ziyaret sırasında tercüman bulunmaması iletişim engelini artırır.

Söylememe bile gerek yok, çok geçmeden okulu tamamen bıraktım ve yatak odamda bir laboratuvar kurdum. Orada bilimi ve doğayı. Sonra fark ettim ki evren yasalarla yönetiliyor ve insanoğlu toplumla birlikte bu yasalardan bağımsız değil. Bütün fabrikalar boş boş dururken milyonlarca insanın neden işsiz, evsiz ve aç kaldığını anlamakta zorlandım.

Dahası, hizmet sağlayıcıların İngilizce yeterliliği sınırlı hastalarla iletişim kuramaması, daha fazla teşhis prosedürlerine, daha invazif prosedürlere ve ilaçların aşırı reçetelenmesine yol açar.

Sunucular hastayla aynı dili konuşmadığında Whitehall yardımcı olmuştur. Bununla birlikte, hastaların en iyi tıbbi bakımı almak, hekimle bağ kurmak ve bakım deneyiminden tatmin olmak için dilde uyumlu bir hekimle sadece bir tercüman değil iletişim kurması gerektiğine dair artan kanıtlar vardır.