Hekimler İçin - astrophytum-leipzig.deş Mansuri YILMAZ Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı

Servikotorasik bölgede yüksek tansiyon için masaj

Servikotorasik bölgede yüksek tansiyon için masaj sistemi ve masajın işleyişine etkisi. Masajın vücuda etkisi Masajın sinir ve kas sistemlerine etkisi İşlem sırasında masörün elleriyle hastanın cildine uygulanan mekanik tahrişi ilk algılayan sinir sistemidir.

Çeşitli masaj tekniklerini kullanarak, güçlerini ve maruz kalma sürelerini değiştirerek, serebral korteksin işlevsel durumunu değiştirmek, merkezi sinir sisteminin uyarılabilirliğini azaltmak veya arttırmak, bozulmuş refleksleri geliştirmek, sinir liflerinin beslenmesini ve gaz değişimini iyileştirmek ve sinir uyarılarının iletimi.

Sinir sistemi ve özellikle merkezi kısımları, hipotalamik-hipofiz-adrenal sistemin titreşim uyarımına yanıt olarak katılım mekanizmasında belirleyici rollerden birini oynar ve vücudun koruyucu ve adaptif reaksiyonlarının uygulanmasında yer alır. Ayrıca, belirli masaj tekniklerinin örneğin, titreşim vücut üzerindeki etkisi, şartlı bir vasküler refleks olasılığı ile onaylanan serebral korteks de dahil olmak üzere merkezi sinir sisteminin daha yüksek bölümlerinin katılımıyla gerçekleştirilir.

Sonuç olarak, vücudun masajın etkisine tepkisi, akson refleksi veya segmental reflekslerden daha yüksek otonomik oluşumlara ve serebral kortekse kadar çeşitli seviyelerde refleks arkının kapanması nedeniyle gerçekleştirilir.

Masaj tekniklerinin herhangi bir refleksojenik bölge üzerindeki etkisine, uyarlanabilir nitelikte olan tahriş olmuş metamerin ötesine geçen vücudun genel bir reaksiyonu eşlik eder. Maruziyet yeri ne olursa olsun, vücudun enerji kaynağı doğal olarak artar, bu da doku solunumunun ve dokulardaki redoks işlemlerinin yoğunlaşması ile doğrulanır.

Örneğin, mekanik titreşim enerjisinin titreşim etkisi altında, yeterli duyusal sistemlerin işlevlerindeki değişikliklerin bir dereceye kadar fiziksel faktörün parametrelerine bağımlılığı gözlenir. Masajın etkisi altında, sinir sisteminin hipertansif ilaç sınıflandırması, fonksiyonel durumuna ve masajın etki yöntemine bağlı olarak artabilir veya azalabilir.

Örneğin, okşamak olumlu duygular, hoş bir sakinlik ve rahatlama hali üretir. Aynı zamanda, kuvvetli masaj teknikleri örneğin yoğurma hoş olmayan hislere, olumsuz vejetatif reaksiyonlara neden olabilir. Ağrı oluşumunda baş rolün serebral kortekse ait olduğu ve koşullu bir uyaranın etkisi altında ağrının azalabileceği veya tamamen ortadan kalkabileceği tespit edilmiştir. Böyle bir tahriş edici, vücudun işlevsel durumu, hastalığın evresi ve şekli dikkate alınarak endikasyonlara göre kesinlikle uygulanması şartıyla masajdır.

Vücudun çeşitli masaj tekniklerinin etkilerine yeterli tepkisi, hoş bir sıcaklık hissi, kas gerginliğini hafifletme, ağrı bileşenini azaltma ve genel refahı iyileştirme ile kendini gösterir. Aksine, masaj ağrıyı yoğunlaştırırsa, kardiyovasküler sistemin olumsuz reaksiyonlarına, vasküler spazmlara, genel zayıflığın tezahürüne neden olursa, davranışı kontrendikedir. Etkilenen organdan en belirgin reaksiyonun, hastalıklı organla segmental refleks ilişkileri ile ilişkili olan belirli bir cilt bölgesinin masajla uyarılmasıyla elde edilebileceği tespit edilmiştir.

Örneğin, kalp, vertebral cismin C7 bölgesindeki ve sol subklavian bölgesindeki masaj tekniklerine, mide, vertebral cismin Ths bölgesindeki tahrişe veya mide çıkıntısı bölgesindeki karın derisinin ön karın üzerine masaj yapmasına tepki verir. Sakrum alanı dövüldüğünde bağırsak peristalsisi artar. Lumbosakral ve alt torasik omurganın masajı, pelvik organların ve alt ekstremitelerin dolaşımı üzerinde düzenleyici bir etkiye sahiptir.

Bu tür bölgelere refleksojenik denir. Vejetatif innervasyon açısından zengindirler. Bu bölgelerdeki selektif masaja refleks-segmental masaj denir. Masajın ayrıca periferik sinir sistemi üzerinde belirgin bir etkisi vardır, sinir dokusunda kan dolaşımını, redoks ve metabolik süreçleri iyileştirir.

Farklı masaj tekniklerinin ve bunların kombinasyonlarının kullanılmasına masaj işlemi denir. Prosedür, vücudun bireysel bölümlerine masaj diyabet hipertansiyon görme yerel olabilir ve tüm vücuda masaj yapıldığında genel olabilir.

Lokal masajın kaslardaki nöromüsküler aparat ve redoks süreçleri üzerinde uyarıcı bir etkisi vardır, zayıflamış kaslar üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir, kemik ve eklemlerde hasar durumunda rejeneratif süreçleri iyileştirir, halsizlik durumunda kas tonusunu arttırır ve spastik durumunda normalleştirir.

Ortaya çıkan impulslar, etkilenen uzvunu refleks olarak etkiler. Genel masajın etkisi altında kalp kasının kan dolaşımı ve kasılma gücü artar, kalbe giden kan akışı artar, doku ve organlardaki durgunluk azalır, her türlü metabolizma, organların salgılama işlevi artar, idrar çıkışı artar, vücuttan atılımı artar. Genel masaj, yüksek tansiyonu düşürmeye ve solunum fonksiyonunu iyileştirmeye yardımcı olur. Genel terapötik önlemler kompleksinde masajın gösterilmeyeceği neredeyse hiçbir hastalık yoktur.

Epifanov, I. Rolik "Masajın sinir sistemi üzerindeki etkisi" ve bölümdeki diğer makaleler Servikotorasik bölgede yüksek tansiyon için masaj, merkezi sinir sisteminin işlevsel yeteneğini geliştirir, düzenleyici ve koordinasyon işlevini geliştirir, rejeneratif süreçleri ve periferik sinirlerin işlevini geri kazanma süreçlerini uyarır.

Sinir sisteminin uyarılabilirliği, başlangıçtaki işlevsel durumuna ve masaj tekniğine bağlı olarak azalabilir veya artabilir.

Şekil Omurga kanalı içinde yer alan omurilik, proksimalinde beyinsapı, distalinde pia mater uzantısı filum terminale ile yanlarda dentat ligamanlarla askıda ve etrafını çevreleyen BOS ile fizyolojik sınırlardaki hareketlerde koruma altındadır. Yavaş gelişen basılara oldukça dirençli olan omurilik, akut basılara ve gerilmelere karşı çok hassastır. Kanal anatomisini bozan dış kuvvetler veya dolaylı güçlerle omurga hareketlerinin fizyolojik sınırları ötesine zorlanması akut bası, damar yaralanması veya gerilmeyle omurilik hasarına yol açar.

Özellikle, masaj sırasındaki öznel duyumların genellikle hoş bir dinlenme, tazelik ve hafiflik halinin olumlu duygularıyla kendini gösterdiği bilinmektedir. Aynı zamanda masajın merkezi sinir sistemi üzerinde uyarıcı bir etkisi de olabilir. Yanlış belirlenmiş endikasyonlar ve bir teknik seçimi ile, masajın etkisi, genel durumda bozulma, sinirlilik, genel halsizlik, dokularda ağrı veya patolojik odakta artan ağrı, sürecin alevlenmesine kadar kendini gösterebilir.

yüksek tansiyon 1 ve 2 derece riski

Masaj yaparken, ağrılı uyaranlar refleks olarak kandaki adrenalin ve glikoz seviyesinde bir artış, kan basıncında ve kanda bir artış eşlik edebilecek bir dizi olumsuz vejetatif reaksiyona neden olduğundan, ağrının ortaya çıkmasına izin verilmemelidir. Pavlov'un laboratuvarında, ağrı hissinin oluşumunda öncü rolün serebral kortekse ait olduğu ve ağrı stimülasyonuna verilen reaksiyonun şartlı bir uyaran tarafından bastırılabileceği belirlendi.

Böyle bir tahriş edici, hastanın vücudunun reaktivite durumu, hastalığının şekli ve evresi dikkate alınarak endikasyonlara göre farklı şekilde uygulanırsa masajdır. Masaj prosedürüne yeterli bir yanıt, hoş bir servikotorasik bölgede yüksek tansiyon için masaj ısınması hissi, gerginliklerinin gevşemesi, ağrının azalması ve genel refahın iyileştirilmesi ile kendini gösterir.

Masaj ağrıyı arttırırsa, kardiyovasküler ve diğer sistemlerden olumsuz reaksiyonlara neden olursa, genel halsizlik, hastanın refahının bozulması eşlik ederse, bu tür prosedürler kontrendikedir. Bu gibi durumlarda, tekniği ve dozu daha dikkatli, farklı şekilde seçmek gerekir.

Please wait while your request is being verified...

Yaşlı insanlarda, masaja karşı olumsuz bir tepki, ağrı, ciltte kanamalar, vazospazm, artan kas tonusu şeklinde kendini gösterebilir AF Verbov, Hastalığın akut döneminde hastalara masaj reçete kırmızı yüz tedavisi, artan ağrı, sertlik, miyokardın kasılma fonksiyonunun bozulması ve periferik dolaşım ve elektriksel azalma ile ifade edilen borderline sempatik gövdenin paradoksal reaksiyonları gözlemlenebilir.

Servikotorasik bölgede yüksek tansiyon için masaj, güç ve süre bakımından farklılaştırılmış masaj manipülasyonları uygulayarak, serebral korteksin fonksiyonel durumunu değiştirmek, genel sinir uyarılabilirliğini azaltmak veya arttırmak, derin ve kayıp refleksleri canlandırmak, doku trofizmini ve ayrıca çeşitli iç organların aktivitesini iyileştirmek mümkün görünmektedir.

Verbov, VM Andreeva ve NA Belayaservikotorasik ve lumbosakral radiküliti olan hastalarda masajın serebral korteksin fonksiyonel durumu üzerindeki etkisini inceledi. Elektroensefalografi verilerine göre, yazarlar masajdan sonra bel bölgesi, bacak, sırt, kolserebral korteksin biyoelektrik aktivitesinin göstergelerinin iyileştiğini bulmuşlardır.

Masajın etkisi altında, alfa ritminin şiddetinde bir artış, indeksinde ve genliğinde hafif bir artış, titreşim şeklinde bir iyileşme ve bir ışık uyaranına daha belirgin tepkiler kaydedildi. Aynı zamanda, kaydedilen değişiklikler "masaj yapılan tarafın karşı tarafında ve sempatik düğümlerin etkilenmesi durumunda maruz kalma tarafında daha belirgindi. Belaya ayrıca masajın etkisi altında cildin reseptör aparatının kararsızlığında bir artış olduğuna dikkat çekiyor.

IM Sarkizov-Serazinizayıf vuruşların sakinleştirici bir etkiye sahip olduğunu ve uzun süreli etkinin en etkili "lokal anestezik ve anestezik ajanlardan" biri olduğunu belirtti. Masaj teknikleri refleks hareketler temelinde hareket eder ve masaj tekniklerinin herhangi bir etkisi için şartlandırılmış bir servikotorasik bölgede yüksek tansiyon için masaj oluşturulabilir. Vuruş, koşullu bir uyaran olarak kullanılırsa ve buna koşullu bir refleks geliştirilirse, cildin diğer dokunsal uyaranları koşullu bir reaksiyona neden olabilir.

EI Sorokinakalp bölgesinin çeşitli gelişen kontraktil fonksiyonlara duyarlılığı artmış nevrastenili servikotorasik bölgede yüksek tansiyon için masaj gözlemler. Kalp bölgesinin masajı, cilt reseptörlerinin ağrılı tahrişlere duyarlılığını azaltır ve merkezi sinir sistemi tarafında engelleyici bir reaksiyonun ortaya çıkmasına neden olur. Yazara göre, prekordiyal bölgenin hafif okşaması ve ovulması, ilk olarak kısa süreli 4 dakikadan ve tedavi süresince prosedür sürelerinde kademeli bir artışla dakikaya çıkar.

Zamanla yavaş yavaş artan hafif monoton tahrişler, yalnızca cilt reseptörlerinin dış tahrişler için eğitilmesine katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda cilt analizörünün kortikal ucunda inhibisyona neden olur, bu da ışınlama, beynin bozulan dengesini düzeltmeye yardımcı olabilir.

İç organlar ve cilt arasındaki metamerik ilişkiler, vücutta metamerik ve segmental refleks reaksiyonlarının olasılığını açıklar. Bu reaksiyonlar vissero-kutanöz refleksleri Zakharyin-Ged bölgelerivissero-motor refleksleri Mackenzie bölgelerivissero-viseral ve diğer refleksleri içerir.

Servikal omurganın osteokondrozunun tedavisi (semptomlar, nedenler) - Flekosteel

Vejetatif innervasyon açısından zengin olan ve deri ile metamerik ilişkilerle ilişkili olan refleksojenik bölgeleri masaj teknikleriyle etkileyerek, çeşitli doku ve iç organların patolojik olarak değiştirilmiş aktivitesi üzerinde refleks terapötik bir etki uygulamak mümkündür Şekil 8.

İç organların ve kan damarlarının çizgili ve belirtilmemiş kas dokusu arasında iki servikotorasik bölgede yüksek tansiyon için masaj bir bağlantı vardır: çizgili kas dokusunun tonunda bir artış, belirtilmemiş kas dokusunun tonunda bir artışa katkıda bulunur ve bunun tersi de geçerlidir. Örneğin, zihinsel strese, kasların artan elektriksel aktivitesinin yanı sıra çizgili kas dokusunun bölgesel veya genelleştirilmiş gerginliğinin eşlik ettiği bilinmektedir.

Zihinsel yük ne kadar büyük ve yorgunluk ne kadar güçlü olursa, genelleştirilmiş kas gerginliği o kadar güçlü olur A. Krauklis, Aynı zamanda boyunda Civ-Cvniinterskapular bölge Dn-Divomurganın sağında ve solunda Dvi-Dvinköprücük kemiğinin önünde ve altında Diaçıkça tanımlanmış hiperaljezi bölgeleri sıklıkla bulunur. Zihinsel yorgunluk için bazı kas gevşetme yöntemlerini kullanmanın etkinliğini incelerken, kas tonusunda güçlü bir artışın olduğu ve ayrıca zayıflatılamayan kalıcı duygusal uyarılmanın olduğu durumlarda, hafifçe masaj yapılmasının tavsiye edildiği bulundu.

Dxn'den yukarı doğru servikal ve torasik segmentlerin bölgesi.

Servikal osteokondroz tedavisi: özellikler ve en etkili teknikler

Sirotkinaparezi ve merkezi kökenli felçli hastalarda masajın etkisi altında kasların biyoelektrik aktivitesindeki değişiklikleri inceledi. Şiddetli sertlik ve kontraktürlerde, kasılan fleksörlerin hafif vuruşları kullanıldı ve zayıflamış kaslara vuruş ve ovma teknikleri ile masaj yapıldı.

Elektromiyografik çalışmalara dayanarak, bu tür masaj prosedürlerinin omuriliğin motor hücrelerinin uyarılabilirliğini azalttığı ve nöromüsküler sistemin fonksiyonel durumunu iyileştirmeye yardımcı olduğu bulundu. Masajın periferik sinir sistemi üzerinde belirgin bir etkisi vardır. Masaj, ana sinir süreçlerinin dinamiklerini harekete geçirerek, sinir dokusundaki kan dolaşımını, redoks ve metabolik süreçleri iyileştirir. Masajın sinir sisteminin terminal kısımlarında belirgin reaktif değişikliklere neden olduğu kanıtlanmıştır.

Deney hayvanlarının derisinin mikroskobik preparasyonları üzerinde yapılan çalışma, masajın, prosedürlerin sayısına bağlı olarak cilt reseptörlerinde tahrişten yıkıma ve çürümeye kadar çeşitli değişikliklere neden olduğunu buldu.

Bu tür değişiklikler, eksenel silindirlerin diskromisi, nöroplazmalarının şişmesi, miyelin çentiklerinin ve perinöral kılıfların genişlemesidir. Masajın, kesilmesi sırasında sinirin yenilenmesi üzerinde uyarıcı bir etkisi vardır, aksonların hızlandırılmış büyümesine neden olur, skar dokusunun olgunlaşmasını yavaşlatır ve çürüme ürünlerinin daha yoğun emilmesine neden olur.

Titreşim masajı, vücut üzerinde en belirgin refleks etkiye sahiptir. Breitmanmekanik titreşimin "hala uygulanabilir olanı hayata uyandırma yeteneğine sahip olduğunu" yazdı.

GP yüksek tansiyon

Titreşimin vücut üzerindeki etki mekanizması, dokuların sinir reseptörleri tarafından mekanik uyaranların algılanmasına ve sinir uyarılarının duyuların ortaya çıktığı merkezi sinir sistemine iletilmesine indirgenir. Titreşim duyarlılığı, aralıklı basıncın alınması olarak düşünüldüğünde bir tür dokunma duyarlılığıdır.

Bununla birlikte, bazı yazarlar, titreşim alımının bağımsızlığını kabul etmektedir. AE Shcherbak, titreşimin periosttaki sinir uçlarına etki ettiğine inanıyordu, bu nedenle uyarım omuriliğe ve özel yollar boyunca beyincik ve beyin sapının diğer biriken merkezlerine gidiyor. Titreşim masajının etkisinin seçici olduğuna ve mekanik uyaranların algılanmasına uyarlanmış sinir uçlarına yönelik olduğuna dikkat çekti.

Titreşimlerin sinir sistemi üzerindeki etkisi, sinirlerin uyarılabilirlik derecesi ile yakından ilgilidir. Zayıf titreşimler, aktif olmayan sinirlerin uyarılmasına neden olur ve nispeten güçlü olanlar - sinir uyarılabilirliğinde bir azalma.

EK Sepptrigeminal nevraljideki titreşimin sadece vazomotor fenomenlere değil, aynı zamanda ağrıda bir azalma ile kendini gösteren periferik sinir sisteminde uzun vadeli değişikliklere de neden olduğunu belirtti. Aynı zamanda, titreşim etkisinin mekanizmasında iki aşama ortaya çıkar: ilkinde anestezik ve vazodilatör etki yoktur ve vazokonstriktör etkisi elde edilir; ikinci aşama birinciden sonra gerçekleşir.

Ağrı kesici yarım saatten birkaç güne kadar sürer. Belirli bir titreşim frekansında, belirgin bir analjezik ve hatta anestezik etkiye sahip olabilir.

Belirgin bir refleks etkisine sahip olan titreşim, soyu tükenmiş derin reflekslerin artmasına ve bazen restorasyonuna neden olur. Maruziyet yerine ve doğasına bağlı olarak, titreşim uzak cilt-visseral, motor-visseral ve bazı durumlarda vissero-viseral reflekslere neden olur. Sinir sistemi, insan vücudunun en önemli işlevini yerine getirir - düzenleyici. Sinir sisteminin üç bölümünü ayırt etmek gelenekseldir: merkezi sinir sistemi beyin ve omurilik ; periferik beyni ve omuriliği tüm organlara bağlayan sinir lifleri ; bilinçli kontrol ve yönetime tabi olmayan, iç organlarda meydana gelen süreçleri kontrol eden bitkisel.

Buna karşılık, otonom sinir sistemi sempatik ve parasempatik bölümlere ayrılır. Vücudun sinir sistemi yoluyla dış uyarılara tepkisine refleks denir.

Azalmış kafa içi basıncı. Kafa İçi Basıncı Azaltmanın Etkili Ev Yolları

Refleks mekanizması, Rus fizyolog I. Pavlov ve takipçilerinin çalışmalarında ayrıntılı olarak tanımlandı. Daha yüksek sinir aktivitesinin, çeşitli dış uyaranlara yanıt olarak serebral kortekste oluşan geçici nöral bağlantılara dayandığını kanıtladılar. Masaj periferik ve merkezi sinir sistemlerini etkiler. Cilde masaj yaparken, mekanik tahrişe ilk tepki veren sinir sistemidir.

Bu durumda, basınç, dokunsal ve çeşitli sıcaklık uyaranlarını algılayan çok sayıda sinir terminal organından merkezi sinir sistemine tam bir dürtü akışı gönderilir. Masajın etkisi altında, deride, kaslarda ve eklemlerde, serebral korteksin motor hücrelerini uyaran ve ilgili merkezlerin aktivitesini uyaran dürtüler ortaya çıkar.

Masajın nöromüsküler aparat üzerindeki olumlu etkisi, masaj tekniklerinin tipine masörün ellerinin basıncı, geçiş süresi vb. Masajın kan dolaşımını iyileştirdiğini zaten belirtmiştik.

Buna karşılık, sinir merkezlerine ve periferik sinir oluşumlarına kan beslemesinde bir iyileşmeye yol açar. Deneysel çalışmalar, kopmuş bir sinirin, hasarlı dokuya düzenli masajla daha hızlı iyileştiğini göstermiştir. Masajın etkisi altında aksonların büyümesi hızlanır, yara dokusu oluşumu yavaşlar ve çürüme ürünleri emilir. Ek olarak, masaj teknikleri ağrı duyarlılığını azaltmaya, sinirlerin uyarılabilirliğini iyileştirmeye ve sinir uyarılarının sinir boyunca iletilmesine yardımcı olur. Masaj uzun süre düzenli olarak yapılırsa, koşullu refleks uyaranının karakterini kazanabilir.

Mevcut masaj teknikleri arasında titreşim özellikle mekanik en belirgin refleks nootropil hipertansiyon sahiptir.

Masaj prosedürünün etkisi, fizyolojik özünde, sinir yapıları tarafından aracılık edildiğinden, masaj terapisinin sinir sistemi üzerinde önemli bir etkisi vardır: uyarma ve engelleme süreçlerinin oranını değiştirir seçici olarak sakin - yatıştırıcı veya uyarılmış - tonu değiştirebilir sinir sistemiuyarlanabilir tepkileri iyileştirir ve bir stres faktörüne dayanma yeteneğini arttırır.

Kayda değer, siyatik sinirin kesilmesiyle ilgili bir deneyde masajın köpeklerin periferik sinir sisteminin durumu üzerindeki etkisini inceleyen IB Granovskaya'nın çalışmasıdır. Sinir bileşeninin öncelikle masaja tepki verdiği bulundu.

Azalmış kafa içi basıncı. Kafa İçi Basıncı Azaltmanın Etkili Ev Yolları

Aynı zamanda, spinal ganglionlarda ve sinir gövdelerindeki en büyük değişiklikler 15 masaj seansından sonra fark edildi ve siyatik sinir rejenerasyonunun hızlanmasıyla kendini gösterdi.

İlginç bir şekilde, masaj kursunun devam etmesiyle vücudun tepkisi azaldı. Böylece, masaj kursunun dozu deneysel olarak doğrulandı - 10 - 15 prosedür. İnsan somatik kas sistemi, vücutta birkaç katman halinde bulunan ve çizgili kas dokusundan yapılmış yaklaşık kas içerir.

kalp sağlığı raporu tansiyon

İskelet kasları, omurilikten uzanan omurilik sinirlerinin ön ve arka dalları tarafından innerve edilir ve merkezi sinir sisteminin daha yüksek kısımlarından - serebral korteksten gelen komutlarla kontrol edilir ve merkezi sinirin daha yüksek kısımlarından gelen komutlarla kontrol edilir. Bundan dolayı iskelet kasları gönüllüdür, yani. Elektriksel bir uyarı biçimindeki bu komut, beyin korteksinden omuriliğin interkalar nöronlarına gider ve ekstrapiramidal bilgilere dayanarak, aksonları doğrudan kaslarda biten motor sinir hücrelerinin aktivitesini simüle eder.

Bu sinirler kemikler boyunca uzanır ve kaslar arasında uzanır. Sinir gövdelerinin yakın noktalarına basmak, tahrişlerine ve cilt-somatik refleks yayının "açılmasına" neden olur. Bu durumda bu sinirin innerve ettiği kasların ve altındaki dokuların fonksiyonel durumu değişir.