Hipertansiyon Nedir? Hipertansiyon Belirtileri Ve Tipleri Nelerdir?

Yüksek tansiyon tanı tedavi önleme 2022

yüksek tansiyon tanı tedavi önleme 2022

Şerefnur Öztürk Türk Nöroloji Derneği Başkanı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD Başkanı Beyin damar ve kalp hastalıklarının en önemli ve yaygın nedeni olan hipertansiyon yaş ve değişen yaşam alışkanlıkları nedeniyle giderek artan ve toplum sağlığını büyük ölçüde tehdit eden bir sağlık problemidir.

Hipertansiyon, sistolik kan basıncının halk arasında büyük tansiyon olarak bilinen mmHg veya diyastolik kan basıncının halk arasında küçük tansiyon olarak bilinen 90 mmHg dan fazla olması, antihipertansif tedavi alıyor olmak veya en az iki kere doktoru tarafından yüksek kan basıncının tespit yüksek tansiyona karşı ekmek olması olarak tanımlanmıştır.

Check Up Nedir?

Bu durum şeker hasalığı ve diğer hastalıkların birlikteliği ile farklı düzeylerde de değerlendirilir. Kardiyovasküler hastalıklar yüksek tansiyon tanı tedavi önleme 2022 hipertansiyon birlikteliği dikkati çekecek düzeyde yüksektir.

Altmışbeş yaşındaki kişilerin üçte ikisinden fazlası hipertansiftir.

Sources: Harrison's principles of internal medicine [49] others [50] [51] [52] [53] [54] Hasta sürekli olarak yüksek kan basıncına sahipse hipertansiyon teşhis edilir. Geleneksel olarak, [4] tanı tansiyon aleti ile bir aylık aralıklarla üç ayrı ölçüm yapılmasını gerektirir. Birleşik Krallık'ta, mevcut en iyi uygulama ambulatuvar ölçümlerle tek bir artan klinik incelemeyi takip etmektir. Takip, daha az ideal olmakla birlikte, evde yedi gün boyunca tansiyonun izlenmesi ile de gerçekleştirilebilir.

Hipertansiyon öncesi riskli durum da farkında olunması gereken önemli bir durumdur ve sistolik kan basıncının tedavi altında olmaksızın mmHg olması veya diyastolik kan basıncının mmHg olması yada hastaya doktoru tarafından iki kere hipertansiyonu olduğunun söylenmiş olduğu durumlar için kullanılır.

Bu risk hipertansiyonda olduğu gibi yaşla birlikte artmaktadır Türkiye İstatistik Kurumu verileri ülkemizde beyin damar hastalıklarının hızla artmakta olduğunu ortaya koymaktadır ve dikkat çekilmesi gereken bir gerçek de bu hastalıklardan kaybedilen hastaların oranlarının, kazalarla kaybedilenlerin iki katı olmasıdır.

yüksek tansiyon tanı tedavi önleme 2022

Kadınlar daha yüksek risk taşımaktadır. Beyin damar hastalıklarından ölüm ve sakat kalma oranlarını azaltmanın en ideal yolu bu hastalıkların risk faktörlerinin azaltılması için koruyucu önlemlerin alınmasıdır.

Hipertansiyon ile bir damlalık koymak

Bu risk faktörlerinin başında hipertansiyon gelmektedir ve hipertansiyon diğer risk faktörleri ile sıkı bir ilişki içindedir. Bu nedenle hipertansiyonun önlenmesi ve tedavisinde diğer kardiyovasküler risk faktörlerinin de mutlaka önlenmesi ve giderilmesi gerekir.

Hipertansiyon için belirlenmiş risk faktörleri yaş, etnik özellikler, aile öyküsü ve genetik faktörler, düşük eğitim seviyesi ve sosyoekonomik durum, kilo fazlalığı, yetersiz fiziksel aktivite, sigara, psikososyal stres faktörleri, uyku apnesi, beslenmeye bağlı faktörler yağ ve tuz oranı yüksek ve aşırı alkol alımıdır.

  1. Hipertansiyon önleme ve tedavisi
  2. Kalp sağlığı raporu 4 şey pdf dosyası

Diyet ve yaşam tarzı risk faktörlerinin kontrolü ile hipertansiyonun önlenebileceği ortaya konmuşturi. Hipertansiyon prevelansı aşırı kilo ve obezite prevelansındaki artışla birliktedir.

ÇALIŞMA VE PROJE GRUBU BÜLTENLERİ

Bireyin ve dolayısı ile toplumun yaşam tarzında eğitim ve çevresel düzenlemeler ile yapılacak değişiklikler ile bu risk faktörlerinin büyük ölçüde önlenebildiği ve dolayısı ile beyin damar hastalıklarının önlenebildiği gösterilmiştir. Yeterli koruyucu önlem alınamaz ise hipertansiyon, bu risk faktörlerinin başında gelmeye devam edebilecektir.

Hipertansiyon bağlantılı beyin iskemik alanlarının artması vasküler demans durumunun da daha büyük bir risk oluşturmasına yol açmaktadır.

yüksek tansiyon tanı tedavi önleme 2022

Bir yıldan fazla bir zamandır en önemli sağlık tehditi durumunda olan COVID hastalığının da hipertansif bireylerde daha ağır seyrettiği bildirilmektedir. Nerede ne zaman karşılaşacağımızı artık bilemediğimiz COVID gibi bütün sistemleri ilgilendiren hastalıklarla da mücadelede başarı hipertansiyon ve bağlantılı obezite, kan yağlarında yükseklik, aşırı tuz tüketimi, sigara, alkol, kan şekeri yüksekliği gibi risk faktörleri ile de mücadele başarısına bağlıdır.

Günümüze ait ve gelecekteki nüfus değişim verileri ve risk faktörlerindeki artışlar göz önüne alındığında geleceğe yönelik projeksiyonlar kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalıklardan ölüm oranının ve kaybedilecek sağlıklı yıl oranının önemli artışlar göstereceğini ortaya koymaktadır.

Vasküler hastalıkların her aşamasında, hipertansiyona multisipliner ve doğru yaklaşım korunmada çok önemli yer alırken, fonksiyon kaybı ve ölüm oranlarını azaltmada da en etkin tedavi yaklaşımlardan biri olmaya devam edecektir.