Yüksek tansiyonu düşüren etkisi kanıtlanmış en sağlıklı 16 besin - Sağlıklı Beslenme

Yüksek tansiyon ve tohumlar. Günde 3 gram almak yetiyor! Damarları yenileyerek tansiyon hastalığını bitiriyor

Ürün Bilgileri

Sarımsak ve Kişniş tohumu yüksek tansiyonu dengeliyor 2 Aralık Pazar Sarımsak, kişniş veya her ikisinin yüksek tansiyon ve tohumlar kullanımı hiperlipidemi hastalarında kan lipit değerleri ve yüksek tansiyonun kontrolünde yararlı olabileceği bildiriliyor.

Ancak etkinlik bunları günlük olarak tüketmeye bağlı. Kalp ve damar hastalıkları insan ölüm oranları istatistiklerinde tüm dünyada ilk sırada yer alıyor.

Yüksek Tansiyon Hastalarının Okuyacakları Duâ

Hiperlipidemi, kanda lipit oranının yüksek olması, kalp-damar hastalıklarının KDH gelişiminde başlıca etkenlerden biri. Araştırmalar sarımsak ve kişniş tohumunun kan lipit değerlerini düşürdüğü ve dolayısıyla KDH riskinin azaltılmasında yararlı olabileceğini gösteriyor.

yüksek tansiyon ve tohumlar yüksek tansiyon için standart üçlü kombinasyon

Yeni yayımlanan bir araştırmada klinik olarak randomize, plasebo kontrollü ve tek-körlü bu bitkisel ürünlerin teker teker ve birlikte uygulandığında hiperlipidemi hastalarında lipit seviyesi, kan basıncı ve vücut-kitle indeksi üzerindeki etkinliği incelenmiş. Her gruba 40 gün boyunca günde 2 gram sarımsak, kişniş tohumu ya da eşit oranda her ikisinin karışımı verilirken, bir diğer gruba ise herhangi bir şey verilmemiş. Son uygulamadan sonra 20 gün hiçbir uygulama yapılmamış.

yüksek tansiyon ve tohumlar yüksek tansiyon hakkında çıkmaz

Hastaların başlangıç 020, 40 ve 60 izleme süreci gün sonunda değerleri ölçülerek kaydedilmiş. Uygulama sonunda total kolesterol değerinde en yüksek azalma sarımsak kullanan grupta, ardından Sarmısak-kişniş verilen grupta görülmüş.

yüksek tansiyon ve tohumlar yüksek tansiyondan lavrushka

Ancak sarımsak kullanımı yapılmayan 20 günlük izlenme sürecinde sarımsaktaki değerlerin tekrar belirgin bir şekilde yükseldiği bildiriliyor. Buna karşılık bir uygulama yapılamayan kontrol grubunda 60 gün boyunca lipit değerlerinin artışını sürdürdüğü gözlemlenmiş.

yüksek tansiyon ve tohumlar Yüksek tansiyon nerede daha iyi tedavi edilir?

Trigliserit oranında en yüksek azalma sarımsak-kişniş karışımı tarafından sağlanırken, kişniş tek başına en düşük azalmayı sağlayabilmiş. İyi huylu kolesterol HDL seviyesinde her üç grupta da belirgin yükseliş sağlanmış ama en yüksek değer sarımsak, en düşük ise kişniş ile sağlanmış ancak uygulamanın kesildiği 20 günlük süreçte bu değerler tekrar eskiye dönmüş.

Aynı şekilde kötü huylu kolesterol LDL seviyeleri de uygulama süresinde her grupta belirgin azalırken, uygulama kesilince tekrar yükselişe geçmiş. Sistolik kan basıncında yüksek olan değer en yüksek düşüş beklendiği üzere sarımsak ve kişniş tarafından sağlanırken sarımsak-kişniş karışımının etkisi daha düşük çıkmış.

yüksek tansiyon ve tohumlar yüksek tansiyon için spor programı

Kişnişin etkisi sarımsaktan daha yüksek bulunmuş; bunun nedeni muhtemelen kişnişin idrar miktarını arttırmasına bağlı elektrolit atılımını sağlaması ve böbrek işlevlerini geliştirmesi olabileceği düşünülüyor. Ancak çalışmada diastolik kan basıncı değerinde düşük olan hiçbir uygulamada kayda değer bir değişim görülmemiş.

yüksek tansiyon ve tohumlar yüksek tansiyon ve halk yöntemleri

Sonuç olarak sarımsak, kişniş veya her ikisinin günlük kullanımı hiperlipidemi hastalarında kan lipit değerleri ve yüksek tansiyonun kontrolünde yararlı olabileceği bildiriliyor. Kestiğinizde tekrar eskiye dönebiliyor.